31NZ06.1

Събота – XXXI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Поздравете се един друг със света целувка.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни    16, 3-9.16.22-27
Братя:
Поздравете Прискила и Акила, моите сътрудници в Христа Исуса, които за живота ми положиха главите си; на тях не само аз благодаря, но и всички Църкви на езичниците; и поздравете домашната му Църква.
Поздравете моя обичан Епенет, който пръв в Азия повярва в Христа. Поздравете Мария, която много се потруди за нас. Поздравете моите сродници и съзатворници Авдроника и Юния, които са известни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христа. Поздравете обичния ми в Господа Амплий. Поздравете нашия сътрудник в Христа Урбан и обичния ми Стахий.
Поздравете се един други със света целувка. Поздравяват ви всички Църкви Христови.
Поздравявам ви в Господа и аз, Терций, който написах това послание. Поздравява ви и моят и на цялата църква гост Гай. Поздравява ви Ераст, градският ковчежник, и брат му Кварт. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин.
А Бог, който има силата да ви утвърди, според моето благовестие и проповеди за Исуса Христа и според откровението на тайната, замълчана от вечни времена, а сега по заповед на вечния Бог чрез пророческите Писания изявена и възвестена на всички народи, за да бъдат послушни на вярата; на Него, Единия премъдър Бог чрез Исуса Христа да бъде слава во веки. Амин.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 2-3.4-5.10-11 (O: 1)
Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.
Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалям Твоето име от века до века.
Велик е Господ и достоен за хвала, и Неговото величие е неизследимо. 
Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.
Род роду ще възхваля делата Ти, и ще разказва за Твоето могъщество.
Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие, и за Твоите дивни дела. 
Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.
Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят всички Твои светии.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. 
Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.
АЛИЛУЯ       2 КоР 8 9
* Алилуя. Исус Христос стана беден, макар че беше богат, за да станете богати и вие чрез Неговата бедност. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви повери истинското.
Четене от светото Евангелие според Лука                       16,9-15
В онова време: Исус каза на учениците Си:
“Спечелете си приятели с неправедно богатство, та, кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища. Верният в най-малкото е верен и в многото; а несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?
“Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единият ще намрази, а другият ще обикне; или на единия ще угоди, а другият ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.”
Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци, и му се подсмиваха.
Той им рече: “Вие представяте себе си за праведни пред човеците, но Бог знае вашите сърца; защото, което е високо у човеците, то е мерзост пред Бога.”
Това е слово Господне.