31NZ06.1

Събота – XXXI седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 16, 3-9.16.22-27

Поздравете се един друг със света целувка.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.   

Братя: Поздравете Прискила и Акила, моите сътрудници в Христа Исуса, които за живота ми положиха главите си; на тях не само аз благодаря, но и всички Църкви на езичниците; и поздравете домашната му Църква. Поздравете моя обичан Епенет, който пръв в Азия повярва в Христа. Поздравете Мария, която много се потруди за нас. Поздравете моите сродници и съзатворници Авдроника и Юния, които са известни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христа. Поздравете обичния ми в Господа Амплий. Поздравете нашия сътрудник в Христа Урбан и обичния ми Стахий. Поздравете се един други със света целувка. Поздравяват ви всички Църкви Христови. Поздравявам ви в Господа и аз, Терций, който написах това послание. Поздравява ви и моят и на цялата църква гост Гай. Поздравява ви Ераст, градският ковчежник, и брат му Кварт. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин. А Бог, който има силата да ви утвърди, според моето благовестие и проповеди за Исуса Христа и според откровението на тайната, замълчана от вечни времена, а сега по заповед на вечния Бог чрез пророческите Писания изявена и възвестена на всички народи, за да бъдат послушни на вярата; на Него, Единия премъдър Бог чрез Исуса Христа да бъде слава во веки. Амин.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 2-3.4-5.10-11 (O: 1)

Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.

Всеки ден ще Те благославям,
и ще възхвалям Твоето име от века до века.
Велик е Господ и достоен за хвала,
и Неговото величие е неизследимо.

Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.

Род роду ще възхваля делата Ти,
и ще разказва за Твоето могъщество.
Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие,
и за Твоите дивни дела.

Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.

Да Те славят, Господи, всички Твои дела,
и да Те благославят всички Твои светии.
Да проповядват славата на Твоето царство,
и да разказват за Твоето могъщество.

Ще благославям Твоето име от века до века, Боже мой, Царю.


АЛИЛУЯ     
2 Кор, 8-9
R: Алилуя, Алилуя
Исус Христос стана беден, макар че беше богат, за да станете богати и вие чрез Неговата бедност.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 16,9-15

Ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви повери истинското.

Четене от светото Евангелие според Лука.                     

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Спечелете си приятели с неправедно богатство, та, кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища. Верният в най-малкото е верен и в многото; а несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? „Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единият ще намрази, а другият ще обикне; или на единия ще угоди, а другият ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.” Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци, и му се подсмиваха. Той им рече: „Вие представяте себе си за праведни пред човеците, но Бог знае вашите сърца; защото, което е високо у човеците, то е мерзост пред Бога.”

Това е слово Господне.