32NZ01.1

Понеделник XXXII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Човеколюбив е духът на мъдростта;
Духът Господен изпълва вселената.
Начало на книгата Премъдрост     1, 1-7
Обичайте правдата, съдии земни, мислете право за Господа, и със сърдечна простота Го търсете; защото Него намират онези, които Го не изкушават, и се не явява на онези, които не вярват в Него.
Защото неправи умувания отдалечават от Бога, и изпитването на силата Му ще изобличи безумните. В лукава душа няма да влезе премъдрост и няма да обитава в тяло, което робува на греха. Защото Светият Дух на премъдростта ще се отдалечи от лукавство, ще се отвърне от неразумни умувания и ще се засрами от приближаващата се неправда.
Човеколюбив е духът на мъдростта, и няма да остави ненаказан оня, който богохулствува с уста, защото Бог е свидетел на вътрешните му чувства. Истинен зрител на сърцето му и слушател на езика му. Духът на Господа изпълня вселената и понеже всичко обема, знае всяка дума.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 138, 1-3.4-6.7-8.9-10 (О: 24в)
Насочи ме, Господи, на вечен път.
Господи, Ти си ме изпитал и знаеш, Ти знаеш, кога сядам и кога ставам. Ти отдалече разбираш моите помисли,
Ходя ли, почивам ли, Ти ме окръжаваш. 
Насочи ме, Господи, на вечен път.
И всички мои пътища са на Тебе известни, защото още думата ми не дошла на езика ми, Ти, Господи, вече точно я знаеш.
Отзад и отпред Ти ме обгръщаш, и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене Твоето знание, то е високо, не мога да го постигна! 
Насочи ме, Господи, на вечен път.
Къде да отида от Твоя дух, и от Твоето лице къде да побегна? Възлеза ли на небето – Ти си там; слеза ли в преизподнията – и там си Ти. 
Насочи ме, Господи, на вечен път.
Взема ли крилете на зората, и се преселя край море, и там Твоята ръка ще ме поведе, и Твоята десница ще ме удържи. 
Насочи ме, Господи, на вечен път.
АЛИЛУЯ       Фил 2, 15-16
* Алилуя. * Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако седем пъти на ден се обърне
към тебе и каже: „Кая се”, прости му.
Четене от светото Евангелие според Лука                       17, 1-6
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко на оня, чрез когото дохождат! За него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едно от тия малките.
Бъдете внимателни към себе си. Ако съгреши против тебе брат ти, смъмри го и, ако се покае, прости му; ако седем пъти на ден съгреши против тебе, и седем пъти се обърне към тебе и каже: „Кая се” -прости му.
И рекоха Апостолите на Господа: „Усили у нас вярата.”
А Господ рече: „Да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: „Изтръгни се и се пресади в морето, и тя би ви послушала.”
Това е слово Господне.