32NZ01.1

Понеделник – XXXII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Прем 1, 1-7

Човеколюбив е духът на мъдростта; Духът Господен изпълва вселената.

Начало на книгата Премъдрост.    

Обичайте правдата, съдии земни, мислете право за Господа, и със сърдечна простота Го търсете; защото Него намират онези, които Го не изкушават, и се не явява на онези, които не вярват в Него. Защото неправи умувания отдалечават от Бога, и изпитването на силата Му ще изобличи безумните. В лукава душа няма да влезе премъдрост и няма да обитава в тяло, което робува на греха. Защото Светият Дух на премъдростта ще се отдалечи от лукавство, ще се отвърне от неразумни умувания и ще се засрами от приближаващата се неправда. Човеколюбив е духът на мъдростта, и няма да остави ненаказан оня, който богохулствува с уста, защото Бог е свидетел на вътрешните му чувства. Истинен зрител на сърцето му и слушател на езика му. Духът на Господа изпълня вселената и понеже всичко обема, знае всяка дума.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 138, 1-3.4-6.7-8.9-10 (О: 24в)

Насочи ме, Господи, на вечен път.

Господи, Ти си ме изпитал и знаеш,
Ти знаеш, кога сядам и кога ставам.
Ти отдалече разбираш моите помисли,
Ходя ли, почивам ли, Ти ме окръжаваш.

Насочи ме, Господи, на вечен път.

И всички мои пътища са на Тебе известни,
защото още думата ми не дошла на езика ми, Ти, Господи, вече точно я знаеш.
Отзад и отпред Ти ме обгръщаш, и слагаш ръка върху мене.
Дивно е за мене Твоето знание, то е високо, не мога да го постигна!

Насочи ме, Господи, на вечен път.

Къде да отида от Твоя дух,
и от Твоето лице къде да побегна?
Възлеза ли на небето – Ти си там;
слеза ли в преизподнията – и там си Ти.

Насочи ме, Господи, на вечен път.

Насочи ме, Господи, на вечен път.
Взема ли крилете на зората, и се преселя край море,
и там Твоята ръка ще ме поведе,
и Твоята десница ще ме удържи.

Насочи ме, Господи, на вечен път.


АЛИЛУЯ    
Фил 2, 15-16
R: Алилуя, Алилуя
Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 17, 1-6

Ако седем пъти на ден се обърне към тебе и каже: „Кая се”, прости му.

Четене от светото Евангелие според Лука.                     

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко на оня, чрез когото дохождат! За него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едно от тия малките. Бъдете внимателни към себе си. Ако съгреши против тебе брат ти, смъмри го и, ако се покае, прости му; ако седем пъти на ден съгреши против тебе, и седем пъти се обърне към тебе и каже: „Кая се” -прости му. И рекоха Апостолите на Господа: „Усили у нас вярата.” А Господ рече: „Да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: „Изтръгни се и се пресади в морето, и тя би ви послушала.”

Това е слово Господне.