32NZ01.2

Понеделник – XXXII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Постави презвитери, както бях ти поръчал.
Начало на посланието на Свети Павел Апостол до Тит 1, 1-9
Павел, раб Божи и апостол на Исуса Христа за вярата на Божиите избраници и за познаване истината на благочестието, с надежда за вечен живот, който неизменния в словото си Бог обеща преди вечни времена, а в свое време яви словото Си чрез проповедта, мене повере­на по заповед на нашия Спасител, Бога – до Тит, истинско по общата вяра чедо: благодат, милост и мир от Бога Отца и Господа Исуса Христа, нашия Спасител.
Затова те оставих в Крит, за да довършиш недовършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал: който е непорочен, на една жена мъж, и има деца верни, не укорявани в разпътство или непокорство.
Защото епископът, като Божий разпоредник, трябва да е непорочен, не високомерен, не гневлив, не пияница, не побойник, не алчен за гнусна печалба, но страннолюбив, добролюбив, целомъдър, справедлив, благочестив, въздържан, да се държи o истинското слово, според както е научен, та да бъде силен и да наставлява в здравото учение и да изобличава ония, които се противят.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 23, 12.3-4ав.5-6 (О: срв 6)
Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.
Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета, и върху реки я утвърди.
Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.
Кой ще възлезе на планината Господня, или кой ще застане на Неговото свето място?
Онзи, чиито ръце са невинни, и сърцето чисто, и не е споменавал напразно името Господне.
Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.
Той ще получи благословение от Господа, и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят, които търсят Твоето лице, Боже Яковов. 
Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.
АЛИЛУЯ       Фил 2, 15-16
* Алилуя. * Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако седем пъти на ден се обърне
към тебе и каже: „Кая се”, прости му.
Четене от светото Евангелие според Лука                       17, 1-6
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко на оня, чрез когото дохождат! За него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едно от тия малките.
Бъдете внимателни към себе си. Ако съгреши против тебе брат ти, смъмри го и, ако се покае, прости му; ако седем пъти на ден съгреши против тебе, и седем пъти се обърне към тебе и каже: „Кая се” -прости му.
И рекоха Апостолите на Господа: „Усили у нас вярата.”
А Господ рече: „Да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: „Изтръгни се и се пресади в морето, и тя би ви послушала.”
Това е слово Господне.