32NZ02.2

Вторник – XXXII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Да живеем благочестиво, очаквайки блажената надежда
и пришествието на Бога и нашия Спасител Исус Христос.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Тит   2, 1-8.11-14
Възлюбени,
Говори онова, което е съгласно със здравото учение: старците да бъдат трезвени, почтени, целомъдри, здрави във вярата, в любовта, в търпението; стариците също да се държат свещенолепно: да не бъдат клеветници, да се не предават на много вино, да са поучливи на добро, за да вразумяват невестите, да обичат мъжете и децата си, да бъдат целомъдри, чисти, къщовници, добри, покорни на мъжете си, та да се не хули словото Божие.
Увещавай също младежите да бъдат целомъдри, като във всич­ко представяш себе си образец на добри дела, показвайки чистота в учението, почтеност, непоквареност, слово здраво, безукорно, та да се засрами противникът, понеже не ще има да каже нещо лошо за нас.
Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи, да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век, и да очакваме да се сбъдне блажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Исус Христос, който даде Себе Си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран, ревностен към добри дела.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 36, 3-4.18 и 23.27 и 29 (О: 39а)
От Господа е спасението на праведните.
Уповавай се на Господа и върши добро. Живей на земята и пази истината.
Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти. 
От Господа е спасението на праведните.
Господ знае дните на непорочните, и тяхното притежание ще пребъде вечно.
Господ укрепя стъпките на такъв човек, и благоволи към неговите пътища.
От Господа е спасението на праведните.
Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно. Праведниците ще наследят земята, и ще живеят на нея вечно.
От Господа е спасението на праведните.
АЛИЛУЯ       Ив 14, 23
* Алилуя. * Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при Него и ще направим жилище в Него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ние сме слуги негодни:
извършихме що бяхме длъжни да извършим.
Четене от светото Евангелие според Лука           17, 7-10
В онова време: Господ каза:
„Кой от вас, като се завърне от полето негов слуга, орач или овчар, веднага ще му рече: „Върви, седни на трапезата; няма ли да му рече: „Приготви ми да вечерям, препаши се и ми шетай, докле ям и пия, а после ти ще ядеш и пиеш?” Нима ще благодари той на оня слуга, задето е изпълнил заповедта? Не мисля.
Тъй и вие, кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: „Ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни за извършим.”
Това е слово Господне.