32NZ03.1

Сряда – XXXII седмица

Година I
 

 ПЪРВО ЧЕТИВО
Прем 6, 2-12

Чуйте, царе, за да се научите на премъдрост.

Четене из книгата Премъдрост.     

Чуйте, царе, и разберете; научете се, съдии от земните краища! Внимавайте вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите. От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния, който изследва делата ви и изпитва намеренията. Защото вие, бидейки служители на царството Му, не съдихте право, не пазихте закона и не постъпихте по Божията воля. Страшно и скоро ще ви се яви Той – и съдът над управниците е строг, защото малкият заслужава милост, а силните ще бъдат силно мъчени. Бог няма да се уплаши от лице и не ще се побои от величие, защото Той е сътворил и малък и велик и еднакво помисля за всички, но управниците ги чака строго изпитание. И тъй, към вас, царе, са думите ми, за да се научите на премъдрост и да не падате. Защото, които свето пазят светото, ще се осветят, и които са се научили на това, ще намерят оправдание. Затова пожелайте само думите ми, обикнете ги и научете се.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 81, 3-4.6-7 (О: 8а)

Дигни се, Боже, съди земята.

„Давайте правосъдие на сиромах и на сирак,
бъдете справедливи към потиснат и беден;
отървайте сиромаха и бедния,
изтръгвайте го из ръката на нечестивите.”

Дигни се, Боже, съди земята.

Дигни се, Боже, съди земята.
Аз виках: „Вие сте богове, вие сте всички синове на Всевишния.
Но вие ще умрете като човеци,
и ще паднете като всички князе.”

Дигни се, Боже, съди земята.


АЛИЛУЯ    
1 Сол 5, 18
R: Алилуя, Алилуя
Благодарете за всичко; защото такава е волята Божия за вас в Христа Исуса.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 17, 11-19

Не се намери никой друг, който да се върне и да въздаде на Бога слава, освен този чужденец.

Четене от светото Евангелие според Лука.                     

В онова време: На път за Йерусалим Исус минаваше между Самария и Галилея. На влизане в едно село срещнаха Го десет прокажени, които се спряха надалеч и викаха с висок глас: „Исусе, наставниче, смили се над нас!”. Като ги видя, каза им: „Идете и се покажете на свещениците.” И докато отиваха, очистиха се. И един от тях, виждайки се изцерен, върна се; той прославяше Бога с висок глас, падна ничком при нозете Му и Му благодари. А той беше самарянин. Тогава Исус продума и рече: „Не ли десетимата се очистиха? А къде са деветте? Не намери ли се никой друг, който да се върне да въздаде на Бога слава, освен този чужденец?” И му каза: „Стани, иди си! Твоята вяра те спаси!”

Това е слово Господне.