32NZ04.1

Четвъртък – XXXII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Прем 7, 22-8, 1

Премъдростта е отраз на вечната светлина, чисто огледало на Божието величие.

Четене из книгата Премъдрост.    

Премъдростта е дух разумен, свет, единороден, многочастен, тънък, лесноподвижен, светъл, чист, ясен, безвреден, добролюбив, бърз, неудържим, благодетелен, човеколюбив, твърд, непоколебим, спокоен, безпечален, всевидещ и проникващ всички умни, чисти, най-тънки духове. Защото премъдростта е по-подвижна от всяко движение, и поради своята чистота през всичко преминава и прониква. Тя е дихание на Божията сила и чист излив на славата на Вседържителя, затова нищо осквернено не ще влезе в нея. Тя е отраз на вечната светлина, чисто огледало на действието на Бога и образ на благостта Му. Едничка е тя, но всичко може и, пребъдвайки сама в себе си, всичко подновява и, минавайки от рода в род у светите души, приготвя Божиите приятели и пророци. Защото Бог никого не обича, освен онзи, който живее с премъдростта. Тя е по-хубава от слънцето и превъзхожда множество звезди; в сравнение със светлината тя е по-горе; защото светлината се сменява с нощта, а на премъдростта не надвива злобата. И тъй, тя бързо се разпростира от единия край до другия и урежда всичко за полза.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118, 89.90.91.130.135 (О: 89а)

Твоето слово, Господи, е на веки.

Твоето слово, Господи, е на веки утвърдено на небесата.
Твоята истина е от рода в род,
Ти си сложил земята, и тя стои.
Ти си моя закрила и мой щит.

Твоето слово, Господи, е на веки.

Според Твоите решения всичко стои до сега,
защото всичко служи на Тебе.
Откровението на Твоите слова просвещава, вразумява простите.
Утвърди стъпките ми в Твоето слово.

Твоето слово, Господи, е на веки.

Осияй Твоя раб със светлината на лицето Си,
и ме научи на Твоите устави.
Да живее душата ми и да Те слави,
и Твоите съдби да ми помогнат.

Твоето слово, Господи, е на веки.


АЛИЛУЯ    
Йоан 15, 5
R: Алилуя, Алилуя
Аз съм лозата, а вие сте пръчките, казва Господ; който пребъдва в Мене и Аз в него, той принася много плод.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 17, 20-25

Царството Божие е вътре във вас.

Четене от светото Евангелие според Лука.                     

В онова време: Запитан от фарисеите, кога ще дойде царството Божие, Той им отговори и рече: „Царството Божие не ще дойде забележимо. И няма да кажат: „Ето, тук е, или ето, там е! Понеже ето, царството Божие е вътре във вас.” После каза на учениците Си: „Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите само един от дните на Сина човечески и няма да го видите. И ще ви кажат: Ето, тук е, или ето, там е! Не ходете и не тичайте подир тях. Понеже както светкавицата блясва от единия край на небето и свети до другия, тъй ще бъде и със Сина човечески в Неговия ден. Но по-напред Той трябва много да страда и да бъде отхвърлен от този род.”

Това е слово Господне.