32NZ04.2

Четвъртък – XXXII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Приеми го не вече като роб, но като брат възлюбен.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Филемон    7-20
Възлюбени:
Голяма бе моята радост и утеха поради твоята любов, брате, защото чрез тебе се успокоиха сърцата на светиите.
Заради това при вас в името на Христа имам пълна възможност да ти нареждам чрез Христа за потребното, но поради обичта си предпочитам да те моля аз, старецът Павел, а сега и окованикът за Христа Исуса.
Моля те за моя духовен син Онисим, когото родих в оковите. Той някога не ти беше полезен, а сега е полезен за тебе и за мене, и аз ти го пращам обратно; приеми го, той е моето собствено сърце. Аз исках да го задържа при себе си, за да ми служи вместо тебе в оковите ми, които нося за благовестието, но без твоето съгласие не исках нищо да направя, та да бъде твоето добро не като по принуда, а доброволно.
Защото, може би, той заради това се отлъчи от тебе временно, за да го приемеш завинаги, не вече като роб, а повече от роб, като брат възлюбен за мене, а още повече за тебе – по плът и в Господа. И тъй, ако ме смяташ за съобщник, приеми го, както би приел мене. Ако ли с нещо те е ощетил, или ти дължи нещо, мини това на моя сметка.
Аз, Павел, написах със собствената си ръка: аз ще заплатя, за да не ти напомням, че ти сам дължиш себе си на мене. Да, брате, дано ме зарадваш в Господа; успокой сърцето ми в Христа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 145, 7.8-9а.9вс-10 (О: 5а)
Блажен, комуто е помощник Бог Яковов
Който вечно пази верност, върши съд над обидени, дава хляб на гладни, Господ отпуща затворници. 
Блажен, комуто е помощник Бог Яковов
Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ обича праведни,
Господ пази пришелците. 
Блажен, комуто е помощник Бог Яковов
Поддържа сираче и вдовица, и пътя на нечестивците проваля. Господ ще царува вечно; Твоя Бог, Сионе, е в род и род. 
Блажен, комуто е помощник Бог Яковов
АЛИЛУЯ       Ив 15, 5
* Алилуя. * Аз съм лозата, а вие сте пръчките, казва Господ; който пребъдва в Мене и Аз в него, той принася много плод. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Царството Божие е вътре във вас.
Четене от светото Евангелие според Лука                       17, 20-25
В онова време:
Запитан от фарисеите, кога ще дойде царството Божие, Той им отговори и рече: „Царството Божие не ще дойде забележимо. И няма да кажат: „Ето, тук е, или ето, там е! Понеже ето, царството Божие е вътре във вас.”
После каза на учениците Си: „Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите само един от дните на Сина човечески и няма да го видите.
И ще ви кажат: Ето, тук е, или ето, там е! Не ходете и не тичайте подир тях. Понеже както светкавицата блясва от единия край на небето и свети до другия, тъй ще бъде и със Сина човечески в Неговия ден.
Но по-напред Той трябва много да страда и да бъде отхвърлен от този род.”
Това е слово Господне.