32NZ05.1

Петък – XXXII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Прем 13, 1-9

Ако са могли да изследват света, защо не са намерили неговия Господ?

Четене из книгата Премъдрост.    

Наистина суетни са по природа всички люде, които не са имали познание за Бога, които от видимите съвършенства не са могли да познаят вечно Съществуващия и гледайки делата, не са познали Виновника. А почитали за богове, управляващи света – или огъня, или вятъра, или подвижния въздух, или звездния кръг, или бурната вода, или небесните светила. Ако, пленявайки се от тяхната хубост, те са го почитали за богове, те трябваше да познаят, колко по-добър от тях е Господ, защото Той, Виновникът на хубавото, ги е създал. Ако пък са се чудили на силата и действието им, те трябваше от тях да узнаят, колко по-мощен е Онзи, който ги е сътворил. Защото от величието на хубостта у създанията ще се познае сравнително Виновникът на тяхното битие. Те, впрочем, по-малко заслужават укор, защото се заблуждават, може би, търсейки Бога и желаейки да Го намерят, защото ако се обърнат към делата Му, те изследват и се убеждават с око, че всичко видимо е прекрасно. Ала и те не са извинени. Ако са могли толкова да разберат, че са били в сила за изследват временния свят, защо не са веднага намерили неговия Господ?

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18, 2-3.4-5. (О: 2а)

Небесата проповядват славата на Бога.

Небесата проповядват славата на Бога
и за делата на ръцете Му възвестява твърдта.
Ден на ден реч предава,
и нощ на нощ знание открива.

Небесата проповядват славата на Бога.

Няма език и няма наречие,
дето не би се чувал техният глас.
Техният звук се носи по цяла земя,
и техните думи до краищата на вселената.

Небесата проповядват славата на Бога.


АЛИЛУЯ     
Лк 21, 28
R: Алилуя, Алилуя
Изправете и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 17, 26-37

В този ден Син човечески ще се яви.

Четене от светото Евангелие според Лука.                      

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Както се случи в дните на Ной, тъй ще бъде и в дните на Сина човечески: ядеха и пиеха, женеха се, мъжеха се до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и дойде потопът, та погуби всички. Също тъй, както беше и в Лотови дни: ядеха и пиеха, купуваха и продаваха, седяха и градяха; но в който ден Лот излезе из Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички; тъй ще бъде и в оня ден, кога се яви Син човечески. В оня час, който биде на покрива, а нещата му вкъщи, той да не слиза да ги взима; и който бъде на полето, тъй също да не се обръща назад. Спомняйте си Лотовата жена. Който поиска да спаси душата си, ще я погуби; а който я погуби, ще я оживи. Казвам ви: В нея нощ ще бъдат двама на една постелка: единия ще вземат, а другия ще оставят; две жени ще мелят заедно: едната ще вземат, а другата ще оставят; двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, а другия ще оставят.” На това Му рекоха: „Къде, Господи?”. А Той им рече: „Където бъде тялото, там ще се съберат и орлите.”

Това е слово Господне.