32NZ05.2

Петък – XXXII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Който пребъдва в учението, той има и Отца и Сина.
Четене от второто послание на Свети Иван Апостол     4-9
Избрана Госпожо, много се зарадвах, че намерих твоите чеда да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца. И сега те моля, Госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме отначало, да обичаме един другиго. А любовта се състои в това, да постъпваме по Неговите заповеди.
Тази е заповедта, която сте чули отначало, за да постъпвате по нея; защото в света влязоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Исус Христос е дошъл в плът; такъв човек е прелъстник и антихрист. Пазете се, да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда.
Всеки, който престъпва Христовото учение и не пребъдва, в него няма Бога; който пребъдва в учението, той има и Отца и Сина.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118, 1.2.10.11.17.18 (О: 1в)
Блажени, които ходят по закона Господен
Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен
Блажени, които пазят откровенията на Бога и от все сърце Го търсят.
Блажени, които ходят по закона Господен.
От все сърце Те търся, не ми давай да се отклоня от Твоите заповеди. 
Скрил съм в сърцето си Твоето слово, за да не греша пред Тебе. 
Блажени, които ходят по закона Господен.
Покажи милост към Твоя раб, и ще живея и ще пазя Твоето слово. 
Отвори очите ми, и ще видя чудесата на Твоя закон. 
Блажени, които ходят по закона Господен.
АЛИЛУЯ       Лк 21, 28
* Алилуя. * Изправете и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
В този ден Син човечески ще се яви.
Четене от светото Евангелие според Лука                       17, 26-37
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Както се случи в дните на Ной, тъй ще бъде и в дните на Сина човечески: ядеха и пиеха, женеха се, мъжеха се до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и дойде потопът, та погуби всички.
Също тъй, както беше и в Лотови дни: ядеха и пиеха, купуваха и продаваха, седяха и градяха; но в който ден Лот излезе из Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички; тъй ще бъде и в оня ден, кога се яви Син човечески.
В оня час, който биде на покрива, а нещата му вкъщи, той да не слиза да ги взима; и който бъде на полето, тъй също да не се обръща назад. Спомняйте си Лотовата жена. Който поиска да спаси душата си, ще я погуби; а който я погуби, ще я оживи.
Казвам ви: В нея нощ ще бъдат двама на една постелка: единия ще вземат, а другия ще оставят; две жени ще мелят заедно: едната ще вземат, а другата ще оставят; двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, а другия ще оставят.”
На това Му рекоха: „Къде, Господи?”;
А Той им рече: „Където бъде тялото, там ще се съберат и орлите.”
Това е слово Господне.