32NZ06.2

Събота – XXXII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Длъжни сме да приемаме братята, за да ставаме спомощници на истината
Четене от третото послание на Свети Иван Апостол      5-8
Възлюбени, ти постъпваш вярно във всичко, що вършиш за братята и за странниците, които засвидетелствуваха пред църквата твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за Бога. Защото за Неговото име тръгнаха, без да вземат нещо от езичниците. Длъжни сме, прочее, да приемаме такива, за да ставаме спомощници на истината.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 111, 1-2.3-4.5-6 (O: 1а)
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа.
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа, и който крепко обича Неговите заповеди.
Неговото потомство ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъда благословен. 
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа.
Изобилие и богатство има в Неговия дом, и правдата му пребъдва вечно.
В тъмнина изгрява светлината на правите; тя е блага, милостива и праведна. 
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа.
Добрият човек се смилява и на заем дава, в съда той ще даде твърдост на думите си.
Той няма да се поклати до века; във вечна памят ще остане праведникът. 
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа.
АЛИЛУЯ       2 Сол 2, 14
* Алилуя. * Бог ни призва чрез Евангелието, за да придобием славата на нашия Господ Исус Христос. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бог ще защити избраниците си, които викат към Него.
Четене от светото Евангелие според Лука           18, 1-8
В онова време:
Исус им каза и една притча, че трябва винаги да се молят и да не падат духом, като рече: „В един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше, нито от човеци се срамуваше. В същия град имаше една вдовица и тя дохождаше при него и казваше: „Защити ме от противника ми.” Но той дълго време не рачи.
А сетне рече си сам: „Макар и от Бога да се не боя и от човеци да се не срамувам, но, понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та да не дохожда вече да ми додява.”
И рече Господ: „Чуйте, що казва неправедният съдия! Та Бог ли няма да защити избраниците Си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити? Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята?”
Това е слово Господне.