32NZ_a

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА СЕДМИЦА – Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Премъдростта я намират тези, които я търсят.
Четене из книгата Премъдрост      6, 13-17
Премъдростта е светла и не повяхва, и които я обичат, лесно я виждат, които я търсят, намират; тя дори преваря онези, които могат да я познаят.
Който я търси от ранно утро, няма да се умори, защото ще я намери да седи пред вратата му. Да се мисли за нея е вече съвършенство на разума, и който стои буден заради нея, скоро ще се освободи от грижи.
Защото тя сама обикаля и търси достойните за нея и благосклонно им се явява на пътищата и при всяка мисъл се среща с тях.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 62, 2.3-4.5-6.7-8 (О: 2в)
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
Боже, Ти си мой Бог, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми. 
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
В земя пуста, изсъхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището.
Защото Твоята милост е по-добра от живота, устата ми ще Те възхваляват. 
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си.
Като с тлъстина и дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми.
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
Когато си спомням за Тебе на леглото си, размишлявам за Тебе през нощните стражи.
защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам. 
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
ВТОРО ЧЕТИВО
Бог и починалите с Исуса, ще приведе с Него.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни  4, 12-18
Братя:
Не искам, братя, вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, то и починалите в Исуса Бог ще приведе с Него. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем, до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите.
Защото сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат пър­ви. После ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 24, 42ь.44
* Алилуя. * Бдете и бъдете готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син Човечески. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ето младоженецът иде, посрещнете го.
Четене от светото Евангелие според Матей         25, 1-13
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: „Царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца; пет от тях бя­ха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си; и понеже младоженецът се бавеше, всички задремаха и заспаха.
А посред нощ се чу вик: „Ето, младоженецът иде, излезте да го посрещнете.” Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: „Дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.” Мъдрите пък отговориха и казаха: „Да не би някак да не стигне и нам и вам, по-добре идете у продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха.
После дохождат и другите девици и викат: „Господине, Господине, отвори ни!” А тоя им отговори и рече: „Истина ви казвам, не ви познавам.”
И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа.”
Това е слово Господне.