33NZ01.1

Понеделник – XXXIII седмица

Година I
 
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Мак 1, 11-16.43-45.57-60.65-67

И биде твърде голям гняв над народа.

Четене из първата книга Макавейска.    

В онези дни: Излезе коренът на злото – Антиох Епифан, син на цар Антиох, който беше заложник в Рим; той се възцари в сто и тридесет и осмата година на елинското царство. В онези дни излязоха от Израил беззаконни синове и убеждаваха мнозина, думайки: „Да идем и да свържем съюз с околните народи, защото откакто се отделихме от тях, ни постигнаха много бедствия.” И понравиха им се тези думи в техните очи. Неколцина от народа пожелаха и отидоха при царя; и той им даде право да извършват езическите наредби. Те построиха в Йерусалим училище според езическия обичай, установиха у себе си необрезание, отстъпиха от светия завет, съединиха се с езичниците и се предадоха, за да правят зло. Цар Антиох писа на цялото си царство, всички да бъдат един народ и всеки да остави своя закон. И съгласиха се всички народи според думите на царя, и мнозина от Израил приеха неговото идолослужение, принесоха жертви на идолите и оскверниха съботата. В петнадесетия ден на месец Хаслев, в сто и четиридесет и петата година, поставиха върху жертвеника мерзост на запустение и наоколо в юдейските градове направиха жертвеници, а пред вратите на къщите и в улиците извършваха кадение; книгите на закона, които намираха, късаха и изгаряха в огън; у когото пък намираха книгата на завета и който се придържаше o закона, този, според царската заповед преда­ваха на смърт. Но мнозина в Израил останаха твърди и се удържаха, за да не ядат нечисто, и предпочетоха да умрат, за да не се осквернят с храната и да не похулят светия завет, – и умираха. И биде твърде голям гняв над народа.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118, 53.61.134.150.155.158 (О: 88)

Оживи ме, Господи, и ще пазя Твоите устави.

Ужас ме обхваща при вида на нечестивците,
които напущат Твоя закон.
Примките на нечестивците ме окръжиха,
но аз не забравих Твоя закон.

Оживи ме, Господи, и ще пазя Твоите устави.

Избави ме от човешко потисничество,
и ще пазя Твоите заповеди. 
Приближиха се до онези, които замислят лукавство,
далече са те от Твоя закон.

Оживи ме, Господи, и ще пазя Твоите устави.

Далече от нечестивците спасението,
защото не търсят Твоите наредби.
Виждам отстъпниците и се съкрушавам,
понеже те не пазят Твоето слово.

Оживи ме, Господи, и ще пазя Твоите устави.


АЛИЛУЯ      
Йоан 8, 12
R: Алилуя, Алилуя
Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 18, 35-43

Какво искаш да ти сторя? Господи, да прогледна.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

В онова време: Когато Исус наближи до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита: „Какво е това?” Обадиха му, че Исус Назорей минава. Тогава той завика и каза: „Исусе, Сине Давидов, помилвай ме!” Тия, които вървяха напред, смъмриха го, за да мълчи; но той още по-високо викаше: „Помилвай ме, Сине Давидов!” Исус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато оня се приближи до Него, попита го: „Какво искаш да ти сторя?” Той рече: „Господи, да прогледам.” Исус му рече: „Прогледай, твоята вяра те спаси.” И той веднага прогледна и тръгна след Него, следвайки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.

Това е слово Господне.