33NZ01.2

Понеделник – XXXIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Помни откъде си паднал и се покай.
Начало на книгата Откровение на Свети Иван Апостол            1, 1-4; 2, 1—5а
Откровение на Исуса Христа, що му даде Бог, за да покаже на рабите Си онова, „което трябва да стане скоро”, и Той го яви, като го изпрати чрез Ангела Си на своя раб Иван, който възвести словото Божие и свидетелството Исус Христово, и всичко, що е видял. Блажен е оня, който чете, и ония, които слушат думите на пророчеството и пазят писаното в него; защото времето е близо.
Иван – до седемте Църкви, които са в Асия: благодат вам и мир от Оня, който е, и който е бил, и който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол.
Чух Господа, който ми каза: „На Ангела на Ефеската църква напиши: Тъй казва Оня, който държи седемте звезди в десницата Си, който ходи посред седемте златни светилника: зная делата ти, труда ти, и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите; зная, че си изпитал ония, които наричат себе си Апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци; че си претърпял и имаш търпение, че за името Ми си се трудил и не си се уморил.
Но имам нещо против тебе, задето остави първата си любов. Помни, прочее, откъде си паднал, и се покай и върши предишните си дела.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1, 1-2.3.4-6 (О: Откр 2, 7в)
На победителя ще дам да яде от дървото на живота.
Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивците в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи;
а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. 
На победителя ще дам да яде от дървото на живота.
И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време, и чийто лист не увехва, и във всичко, що върши, ще успее. 
Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита, защото Господ знае пътищата на праведните, а пътя на нечестивците ще погине. 
На победителя ще дам да яде от дървото на живота.
АЛИЛУЯ       Ив 8, 12
* Алилуя. * Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Какво искаш да ти сторя? Господи, да прогледна.
Четене от светото Евангелие според Лука           18, 35-43
В онова време:
Когато Исус наближи до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита: „Какво е това?” Обадиха му, че Исус Назорей минава.
Тогава той завика и каза: „Исусе, Сине Давидов, помилвай ме!” Тия, които вървяха напред, смъмриха го, за да мълчи; но той още по-високо викаше: „Помилвай ме, Сине Давидов!”
Исус се спря и заповяда да Му го доведат.
И когато оня се приближи до Него, попита го: „Какво искаш да ти сторя?”
Той рече: „Господи, да прогледам.”
Исус му рече: „Прогледай, твоята вяра те спаси.”
И той веднага прогледна и тръгна след Него, следвайки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.
Това е слово Господне.