33NZ02.2

Вторник – XXXIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ако някой ми отвори врата,
ще вляза при него и ще вечерям с него.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол             3, 1-6.14-22
Аз, Иван, чух Господа, който ми казваше:
„На Ангела на Сардийската Църква напиши: Тъй казва оня, който има седемте духове Божии и седемте звезди: Зная твоите дела; носиш име, че си жив, а си мъртав. Буден бъди и укрепява останалото, което не е за умиране, защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог.
Помни, прочее, как си приел и чул, и пази, и се покай. Ако ли небъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец, и няма да узнаеш, в кой час ще дойда върху тебе.
Но в Сарди имаш няколко души, които не са осквернили дрехите си; те ще ходят с Мене в бели дрехи, понеже са достойни.
Който побеждава, той ще се облече с бели дрехи, и няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите Ангели.”
Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на Църквите.
На Ангела на Лаодикийската Църква напиши: Тъй казва Амин, верният и истински свидетел, който е началото на Божието създание: „Зная твоите дела: ти не си ни студен, ни горещ; о, да беше студен или горещ! Така, понеже си хладък, и нито горещ, нито студен, ще те изплювам из устата Си.”
Защото казваш: „Богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че ти си злочест и клет, сиромах, сляп и гол, съветвам те да си купиш от Мене злато, чрез огън пречистено, за да се обогатиш; и бяло облекло, за да се облечеш, и да се не виждат срамотите на твоята голота, и с очна мас намажи очите си, за да виждаш.
Които Аз обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй, бъди ревностен и се покай.
Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, той с Мене. На онзи, който побеждава, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол.
Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на Църквите.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 14, 2-Зав.Зсд-4ав.5 (О: Откр 3, 21)
На победителя ще дам да седне с Мене на Моя престол.
Онзи, който ходи непорочно и върши правда,
и в сърце си говори истина, който не клевети с езика си.
На победителя ще дам да седне с Мене на Моя престол.
Не прави зло на приятеля си,и не понася хули за ближния си.
Онзи, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави онези, които се боят от Господа. 
На победителя ще дам да седне с Мене на Моя престол.
Който не дава парите си с лихва, и не приема дарове против невинния. Който постъпва тъй, няма да се поклати на веки. 
На победителя ще дам да седне с Мене на Моя престол.
АЛИЛУЯ       1 Ив 4, 10в
* Алилуя. * Бог пръв ни възлюби и прати Сина Си като изкупителна жертва за нашите грехове. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син човечески дойде да подири и спаси погиналото.
Четене от светото Евангелие според Лука                       19, 1-10
В онова време:
Исус влезе в Иерихон и минаваше през него. И ето, някой си, на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Исуса, кой е Той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст; и като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да Го види, защото щеше да мине оттам.
Исус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: „Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти.”
И той бързо слезе и Го прие с радост. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: „Отби се при грешен човек.”
А Закхей застана и рече на Господа: „Ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно.”
Тогава Исус рече за него: „Днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраам, понеже Син човечески дойде да подири и да спаси погиналото.”
Това е слово Господне.