33NZ04.1

Четвъртък – XXXIII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Мак 2, 15-29

Ще постъпваме според закона на нашите Отци.

Четене из Първата книга Макавейска.     

В онези дни: Дойдоха пратените от цар Антиох да принуждават побегналите в град Модин към отстъпничество, за да принесат жертва; и мнозина от Израил се прилепиха към тях, а Мататия и синовете му утраяха. И отговориха дошлите от царя и казаха на Мататия: „Ти си вожд и велик в този град, и подкрепят те синове и братя. Пристъпи, прочее, сега пръв и изпълни царската заповед, както направиха всички народи и юдейските мъже и останалите в Йерусалим, и ще бъдеш ти и домът ти в числото на царските приятели, и ти и твоите синове ще бъдете почетени и със сребро, и със злато, и с много дарове.” Отговори Мататия и каза с висок глас: „Ако и всички народи в царството на цар Антиох послушат него и отстъпят всеки от богослужението на своите бащи, и се съгласяват със заповедите му, то аз и моите синове и моите братя ще постъпваме според завета на нашите бащи. Пази, Боже, да оставим закона и постановленията! Не ще по­слушаме думите на цар Антиох да отстъпим от нашето богослужение на дясно или на ляво.” Когато той престана да говори тези думи, приближи се мъж юдеин пред очите на всички, за да принесе според царската заповед идолска жертва върху жертвеника, който беше в Модин. Като видя това, Мататия възревнува, затрепери вътрешността му, яростта му пламна зарад закона, и, като се притече, той го уби при жертвеника. И в същото време уби царския човек, който принуждаваше да принасят жертва, и разруши жертвеника, и възревнува той за закона, както това направи Финеес със Замври, сина на Салома. И възкликна Мататия в града с висок глас: „Всеки, който милее за закона и стои в завета, да тръгне след мене!” И побегна сам и синовете му в планините, като оставиха всичко, което имаха в града. Тогава мнозина, предани на правдата и закона, отидоха в пустинята.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49, 1-2.5-6.14-15 (О: 23в)

Който следи Твоя път, нему ще се яви Божие спасение.

Който следи Твоя път, нему ще се яви Божие спасение.
Бог на боговете, Господ заговори,
и призовава земята от изгрев слънце до запад.
От Сион, връх на красота, се явява Бог.

Който следи Твоя път, нему ще се яви Божие спасение.

„Съберете се при Мене, Моите светии,
които при жертва са стъпили в завет с Мене.”
И небесата ще прогласят Неговата правда,
защото този съдия е Бог.

Който следи Твоя път, нему ще се яви Божие спасение.

Принеси жертва Богу хвала
и отдай на Всевишния твоите оброци;
и Ме призови в скръбен ден;
Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.”

Който следи Твоя път, нему ще се яви Божие спасение.


АЛИЛУЯ     
Пс 94, 8ав
R: Алилуя, Алилуя
Не ожесточавайте днес сърцата си, но слушайте гласа на Господа.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 19, 41-44

Да беше и ти узнал, какво служи за твой мир.

Четене от светото Евангелие според Лука.                     

В онова време: Когато Исус се приближи до Йерусалим и видя града, заплака за него и рече: „Да беше и ти узнал поне в този ден, какво служи за твой мир! Но сега това е скрито от очите ти. Понеже ще настанат за тебе дни, и враговете ти ще те обиколят с окопи и ще те окръжат, и ще те стеснят отвред, и ще съсипят тебе и децата ти в тебе, и няма да оставят в тебе камък на камък, понеже ти не узна времето, когато беше посетен.”

Това е слово Господне.