33NZ04.2

Четвъртък – XXXIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Заклан бе Агнецът и със Своята кръв от всеки народ.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол 5, 1-10
Аз, Иван, видях в десницата на Седящия върху престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата.
И видях силен Ангел, който викаше с висок глас: “Кой е достоен да разгърне книгата и да снеме печата й?”
И никой не можеше, нито от небето, нито на земята, нито под земята, да разгърне книгата, нито да я гледа, и аз плаках много, че никой се не намери достоен да разгърне и прочете тая книга, нито да я гледа.
И един от старците ми рече: “Не плачи; ето, лъвът, който е от Юдиното коляно, коренът Давидов, победи и може да разгърне кни­гата и да снеме седемте й печата.”
Погледнах, и ето, сред престола и четирите животни изсред старците стоеше Агнец, като заклан, със седем рога и седем очи, които са седемте духове Божии, разпратени по цялата земя. Той дойде и взе книгата от десницата на оня, който седеше на престола. И като взе книгата четирите животни и двайсет и четирите старци паднаха пред Агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите; и пееха нова песен, думайки: “Досто­ен си да вземеш книгата и да снемеш печата й, защото Ти бе заклан и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно и език, народ и племе, и ни направи пред нашия Бог царе и свещеници; и ще царуваме на земята.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 149, l-2.3-4.5-6a. и 9в (О: Откр 5, 10)
Направи ни пред нашия Бог царе и свещеници
Пейте на Господа песен нова; хвала на Него в събранието на светиите. Да се весели Израил за своя Създател; и синовете на Сион да се радват за своя цар. 
Направи ни пред нашия Бог царе и свещеници
Да хвалят името Му с хора, с тимпан и гусли да Му пеят.
Защото Господ благоволи към Своя народ, прославя смирените със спасение. 
Направи ни пред нашия Бог царе и свещеници
Да тържествуват светиите в слава, да се радват върху леглата си. Славословия към Бога да бъдат в устата им: тази чест е за всички Негови светии. 
Направи ни пред нашия Бог царе и свещеници
АЛИЛУЯ       Пс 94, 8ав
* Алилуя. * Не ожесточавайте днес сърцата си, но слушайте гласа на Господа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Да беше и ти узнал, какво служи за твой мир.
Четене от светото Евангелие според Лука                       19, 41-44
В онова време:
Когато Исус се приближи до Йерусалим и видя града, заплака за него и рече: “Да беше и ти узнал поне в този ден, какво служи за твой мир! Но сега това е скрито от очите ти.
Понеже ще настанат за тебе дни, и враговете ти ще те обиколят с окопи и ще те окръжат, и ще те стеснят отвред, и ще съсипят тебе и децата ти в тебе, и няма да оставят в тебе камък на камък, понеже ти не узна времето, когато беше посетен.”
Това е слово Господне.