33NZ05.1

Петък – XXXIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Извършваха възобновяването
на жертвеника и принасяха всесъжения с веселие.
Четене из Първата книга Макавейска       4, 36-37.52-59
В онези дни:
Юда и братята му казаха: „Ето, нашите врагове са смазани, да се възкачим да очистим и възобновим светилището.” Тогава се събра цялото опълчение и се качиха на планината Сион.
На двадесет и петия ден на деветия месец (това е месец Хаслев), в сто и четиридесет и осмата година, станаха рано и принесоха жертва според закона върху новонаправения жертвеник за всесъжения. Тогава в самия онзи ден, в който езичниците оскверниха жертвеника, се възобнови той с песни, с цитри, гусли и кимвали.
И целият народ падна ничком и се молеха и изпращаха благодарност към Онзи, който им помогна. Тъй осем дена извършваха с веселба възобновяването на жертвеника, принасяха всесъжения и възнасяха жертва за спасение и за хвала: и украсиха предната страна на храма със златни венци и щитове, възобновиха вратата и скривалищата и направиха за тях двери.
И бе твърде голяма радост у народа, и премахнаха се хулите на езичниците. И нареди Юда, и братята му, и цялото събрание на Израил, дните за обновата на жертвеника да се празнуват с веселие и радост в свое време, всяка година осем дена, от двадесетия ден на месец Хаслев.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 29, 10.11авс.11д-12а.12всд (О: 13в)
Хвалим Твоето величествено име, Господи.
Благословен си Ти, Господи, Боже на нашия Отец Израил, от века и до века. 
Твое е, Господи, и величие, и сила, и слава, и победа и блясък; и всич­ко, що е на небесата и на земята, е Твое. 
Хвалим Твоето величествено име, Господи.
Твое е, Господи, царството, и Ти стоиш над всичко отгоре като Властител.
От Тебе е богатство и слава.
Хвалим Твоето величествено име, Господи.
Ти владичествуваш над всичко, в Твоя ръка е и сила и крепост, и в Твоя власт е да въздигнеш и укрепиш всичко. 
Хвалим Твоето величествено име, Господи.
АЛИЛУЯ       Ив 10, 27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подир мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Направихте Божия дом разбойнически вертеп.
Четене от светото Евангелие според Лука                       19, 45-48.
В онова време:
Исус влезе в храма и почна да пъди ония, които продаваха и купуваха в него, и им казваше: „Писано е: „Домът Ми е дом за молитва”, а вие го направихте разбойнически вертеп.”
И поучаваше всеки ден в храма. А първосвещениците и книжниците и народните стареи търсеха да Го убият, и не намираха, какво да Му сторят; защото целият народ Му беше привързан и Го слушаше.
Това е слово Господне.