33NZ_a

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА СЕДМИЦА – Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
На драго сърце работи с ръцете си.
Четене из книгата Притчи  31, 10-13.19-20.30-31.
Кой ще намери жена добродетелна? Нейната цена е по-висока от бисер. Сърцето на мъжа й е уверено в нея, и той не ще остане без печалба; тя му се отплаща с добро, а не със зло през всички дни на живота си; набавя си вълна и лен, и на драго сърце работи с ръцете си.
Протяга ръце към хурката и пръстите й се хващат за вретеното; шепата си на сиромах отваря, и ръката си на нуждаещ подава.
Миловидността е примамлива и хубостта – суетна, но жена, която се бои от Господа, е достойна за хвала. Дайте й от плода на нейните ръце, и нека делата й я прославят при портите.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 127, 1-2.3.4-5 (О: срв 1а)
Блажени всички, които се боят от Господа.
Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища!
Ти ще ядеш от плода на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!
Блажени всички, които се боят от Господа.
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовите лоза; синовете ти – като
маслинени клони около Твоята трапеза. 
Блажени всички, които се боят от Господа.
Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Йерусалим, през всички дни на Йерусалим. 
Блажени всички, които се боят от Господа.
ВТОРО ЧЕТИВО
Денят Господен да не ви завари като крадец.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни  5, 1-6
За времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише, защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец през нощта.
Защото, кога рекат: „Мир и безопасност”, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена, и няма да избягнат. А вие, братя, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината и синове на деня: ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината.
И тъй, нека не спим, както и другите, а да бъдем бодри и трезвени.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 15, 4.5в
* Алилуя. * Пребъдвайте в Мене и Аз във вас, казва Господ; който пребъдва в Мене, той дава много плод. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Понеже беше верен в малко, влез в радостта на господаря си.
Четене от светото Евангелие според Матей         25, 14-30
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: „Един човек, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си: и на единия даде пет таланта, на другия два, на третия един, на всеки според силата; и веднага отпътува. Който взе петте таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други пет таланта; също тъй и който взе двата таланта, спечели и други два; а който взе единия талант, отиде, та разкопа земята и скри среброто на господаря си.
След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка.
И като пристъпи оня, който бе взел петте таланта, донесе му други пет и казва: „Господарю, ти ми предаде пет таланта: ето, аз спечелих с тях други пет.” Господарят му рече: „Хубаво, добри и верни рабе!
В малко си бил верен, над много ще те поставя: влез в радостта на господаря си.”
Дойде също и оня, който бе взел двата таланта, и рече: „Господарю, Ти ми предаде два таланта; ето, аз спечелих с тях други два.” Господарят му рече: „Хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.”
Пристъпи и оня, който бе взел един талант, и рече: „Господарю, аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето не си сеял, и събираш, дето не си пръскал. И като се уплаших, отидох, та скрих таланта ти в земята; ето ти твоето.”
А господарят му отговори и рече: „Лукави и лениви рабе! Ти знаеше, че жъна, дето не съм сеял, и събирам, дето не съм пръскал; затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а аз, като дойдех, щях да си прибера своето с лихва. Вземете, прочее, от него таланта и го дайте на онзи, който има десет таланта; защото на всеки, който има, ще се даде и преумножи, а от онзи, който няма, ще се отнеме и това, що има; А негодния раб хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане със зъби.”
или по-краткото.
Четене от светото Евангелие според Матей         25, 14-15.19-20
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: „Един човек, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им пре­даде имота си: на един даде пет таланта, на друг два, на третия един, всекиму според силата; и веднага отпътува.
След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поиска им сметка.
И като пристъпи оня, който бе взел петте таланта, донесе други пет и казва: „Господарю, ти ми предаде пет таланта: ето аз спечелих с тях други пет.”
Това е слово Господне