34NZ01.2

Понеделник – XXXIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Името на Христа и на Неговия Отец е записано на челата им.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол     14, 1-3.4в-5
Аз, Иван, видях, и ето Агнецът стои на планината Сион, и с него сто четиридесет и четири хиляди, които имаха на челата си написано името на Христа и на Неговия Отец. И чух глас от небето като шум от много води и като звук от силен гръм; чух глас на гуслари, които свирят на гуслите си и пеят като че ли нова песен пред престола и пред четирите животни и старците; и никой не можеше да научи тази песен, освен онези сто четиридесет и четири хиляди, които бяха изкупени от земята.
Тия са, които вървят след Агнеца, където и да отиде. Тия са из­купени измежду човеците, начатъци на Бога и Агнеца, и в устата им мъст се не намери; те са непорочни пред престола Божи.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 23, 1-2.3-4ав.5-6 (О: срв 6)
Такъв е родът на онези, които търсят лицето Ти, Господи.
Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета, и върху реки я утвърди. 
Такъв е родът на онези, които търсят лицето Ти, Господи.
Кой ще възлезе на планината Господня, или кой ще застане на Неговото свето място?
Онзи, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, който не е споменавал напразно името Му. 
Такъв е родът на онези, които търсят лицето Ти, Господи.
Той ще получи благословението от Господа, и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят, които търсят Твоето лице, Боже Яковов. 
Такъв е родът на онези, които търсят лицето Ти, Господи.
АЛИЛУЯ       Мт 24, 42а.44
* Алилуя. * Бъдете будни и готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син човечески. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Видя една бедна вдовица, която пускаше там две лепти.
Четене от светото Евангелие според Лука                       21, 1-4
В онова време:
Исус погледна и видя богатите, които пускаха своите приноси в съкровищницата; видя също и една бедна вдовица, която пускаше там две лепти.
И рече: „Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички; защото всички тия от излишъка си пускаха приноси за Бога, а тя от немотията си пусна цялата си прехрана, що имаше.”
Това е слово Господне.