34NZ02.1

Вторник – XXXIV седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Дан 2, 31-45

Бог ще въздигне царство, което во веки не ще се разруши, и ще разруши всички царства.

Четене из книгата на пророк Даниил.     

В онези дни: Даниил рече на Навуходоносор: „Твоето видение, царю, беше такова; ето, някакъв си голям истукан; огромен беше този истукан, той стоеше в извънреден блясък пред тебе и видът му беше страшен. Главата на този истукан беше от чисто злато, гърдите и ръцете му – от сребро, коремът и бедрата му – медни, пищялките му – железни, нозете му, част железни, част глинени. Ти го гледаше, докле се камък откъсна от планината, без да го е ръка съборила, удари в истукана, в Неговите железни и глинени нозе и ги разби. Това всичко заедно се раздроби: желязо, глина, мед, сребро и злато станаха като прах на лятно гумно, вятърът ги отнесе и диря от тях не остана, а камъкът, който разби истукана, стана голяма планина и изпълни цяла земя. Ето сънят! Ще кажем пред царя и какво той значи. Ти, царю, цар на царете, на когото Бог небесни дарува царство, власт, сила и слава, и в ръцете ти даде всички синове човешки, дето и да живеят, всички зверове земни и птици небесни и те постави господар над всички тях, ти си тази златна глава! След тебе ще се дигне друго царство, по-долно от твоето, и още трето царство, медно, което ще владее над цяла земя; а четвъртото царство ще бъде яко като желязо. Защото, както желязото троши и дроби всичко, тъй и то, като всесъкрушаващо желязо, ще дроби и съкрушава. А дето си видял нозете и пръстите на нозете, направени част от грънчарска глина и част от желязо, то ще е царство разделено, и в него ще остане нещо от якостта на желязото, понеже ти си видял желязо, смесено с грънчарска глина. И както пръстите на нозете бяха част от желязо и част от глина, тъй и царството ще бъде отчасти яко, отчасти крехко. А дето си видял желязо, смесено с грънчарска глина, това значи, че те ще се смесят чрез човешкото семе, но не ще се слеят едно в друго, както желязо не се смесва с глина. И в дните на онези царства Бог небесни ще въздигне царство, което во веки не ще се разруши, и това царство няма да бъде предадено на друг народ; то ще съкруши и разруши всички царства, а само ще стои вечно. Понеже ти видя, че камъкът бе откъснат от планината не с ръце и раздроби желязо, мед, глина, сребро и злато. Великият Бог даде на царя да знае, какво ще бъде след това, и верен е този сън, и точно е неговото тълкуване.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Дан 3, 57.58.59.60.61.

Всички дела Господни, благословете Господа.

Пейте и Го прославяйте во веки.
Ангели Господни, благословете Господа.
Пейте и Го прославяйте на веки.
Благословете Господа, звезди небесни.

Всички дела Господни, благословете Господа.

Благословете, небеса, Господа.
Пейте и Го прославяйте во веки.
Благословете Господа, всички води,
които сте по-високо от небесата.

Всички дела Господни, благословете Господа.

Пейте и Го прославяйте во веки.
Благословете Господа, всички сили Господни.
Пейте и Го просла­вяйте во веки.
Благословете Господа, слънце и луно.

Всички дела Господни, благословете Господа.


АЛИЛУЯ   
Откр 2, 10с
R: Алилуя, Алилуя
Бъди верен до смърт, казва Господ, и ще ти дам венеца на живота.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 21, 5-11

Няма да остане камък на камък.

Четене от светото Евангелие според Лука.                     

В онова време: Някои говореха, че храмът е украсен с хубави камъни и приноси, а Исус рече: „Ще дойдат дни, когато от това, що виждате тук, няма да остане камък на камък, който да не бъде сринат.” И Го попитаха, думайки: „Учителю, а кога ще бъде това и какъв е е белегът, когато ще стане това?” А Той рече: „Пазете се, да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в мое име, говорейки, че съм Аз и че времето наближи. Не ходете, прочее, подире им. А кога чуете за войни и бъркотии, да се не уплашите, понеже трябва това да стане първом, ала не веднага ще бъде краят.” Тогава им рече: Ще въстане народ против народ, и царство против царство. На места ще има големи трусове и глад, и мор, ще има и страхотии, и големи поличби от небето.”

Това е слово Господне.