34NZ02.1

Вторник – XXXIV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог ще въздигне царство,
което во веки не ще се разруши, и ще разруши всички царства.
Четене из книгата на пророк Даниил       2, 31-45
В онези дни: Даниил рече на Навуходоносор:
„Твоето видение, царю, беше такова; ето, някакъв си голям истукан; огромен беше този истукан, той стоеше в извънреден блясък пред тебе и видът му беше страшен. Главата на този истукан беше от чисто злато, гърдите и ръцете му – от сребро, коремът и бедрата му – медни, пищялките му – железни, нозете му, част железни, част глинени.
Ти го гледаше, докле се камък откъсна от планината, без да го е ръка съборила, удари в истукана, в Неговите железни и глинени нозе и ги разби. Това всичко заедно се раздроби: желязо, глина, мед, сребро и злато станаха като прах на лятно гумно, вятърът ги отнесе и диря от тях не остана, а камъкът, който разби истукана, стана голяма планина и изпълни цяла земя.
Ето сънят! Ще кажем пред царя и какво той значи. Ти, царю, цар на царете, на когото Бог небесни дарува царство, власт, сила и слава, и в ръцете ти даде всички синове човешки, дето и да живеят, всички зверове земни и птици небесни и те постави господар над всички тях, ти си тази златна глава!
След тебе ще се дигне друго царство, по-долно от твоето, и още трето царство, медно, което ще владее над цяла земя; а четвъртото царство ще бъде яко като желязо. Защото, както желязото троши и дроби всичко, тъй и то, като всесъкрушаващо желязо, ще дроби и съкрушава.
А дето си видял нозете и пръстите на нозете, направени част от грънчарска глина и част от желязо, то ще е царство разделено, и в него ще остане нещо от якостта на желязото, понеже ти си видял желязо, смесено с грънчарска глина. И както пръстите на нозете бяха част от желязо и част от глина, тъй и царството ще бъде отчасти яко, отчасти крехко. А дето си видял желязо, смесено с грънчарска глина, това значи, че те ще се смесят чрез човешкото семе, но не ще се слеят едно в друго, както желязо не се смесва с глина.
И в дните на онези царства Бог небесни ще въздигне царство, което во веки не ще се разруши, и това царство няма да бъде предадено на друг народ; то ще съкруши и разруши всички царства, а само ще стои вечно. Понеже ти видя, че камъкът бе откъснат от планината не с ръце и раздроби желязо, мед, глина, сребро и злато. Великият Бог даде на царя да знае, какво ще бъде след това, и верен е този сън, и точно е неговото тълкуване.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 3, 57.58.59.60.61.
Всички дела Господни, благословете Господа.
Пейте и Го прославяйте во веки.
Ангели Господни, благословете Господа. Пейте и Го прославяйте на веки.
Всички дела Господни, благословете Господа.
Благословете, небеса, Господа. Пейте и Го прославяйте во веки. Благословете Господа, всички води, които сте по-високо от небесата. 
Всички дела Господни, благословете Господа.
Пейте и Го прославяйте во веки.
Благословете Господа, всички сили Господни. Пейте и Го просла­вяйте во веки.
Всички дела Господни, благословете Господа.
АЛИЛУЯ       Откр 2, 10с
* Алилуя. * Бъди верен до смърт, казва Господ, и ще ти дам венеца на живота. *Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Няма да остане камък на камък.
Четене от светото Евангелие според Лука                       21, 5-11
В онова време:
Някои говореха, че храмът е украсен с хубави камъни и приноси, а Исус рече: „Ще дойдат дни, когато от това, що виждате тук, няма да остане камък на камък, който да не бъде сринат.”
И Го попитаха, думайки: „Учителю, а кога ще бъде това и какъв е е белегът, когато ще стане това?”
А Той рече: „Пазете се, да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в мое име, говорейки, че съм Аз и че времето наближи. Не ходете, прочее, подире им. А кога чуете за войни и бъркотии, да се не уплашите, понеже трябва това да стане първом, ала не веднага ще бъде краят.”
Тогава им рече: Ще въстане народ против народ, и царство против царство. На места ще има големи трусове и глад, и мор, ще има и страхотии, и големи поличби от небето.”
Това е слово Господне.