34NZ03.1

Сряда – XXXIV седмица

Година I
 
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Дан 5, 1-6.13-14.16-17.23-28

Показаха се пръсти от човешка ръка, и пишеха.

Четене из Книгата на пророк Даниил.      

В онези дни: Цар Валтасар даде голям пир на хиляда свои велможи и пред очите на хилядата пи вино. Като вкуси от виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърни съдове, които Навуходоносор, баща му, бе изнесъл из Иерусалимския храм, за да пият от тях царят, велможите му, жените му и наложниците му. Тогава донесоха златните съдове, които бяха взети из светилището на дома Божи в Йерусалим; и пиеха от тях царят и велможите му, жените му и наложниците му – пиеха вино и славеха боговете; златни и сребърни, медни и железни, дървени и каменни. В този същия час подадоха се пръсти от човешка ръка и пишеха срещу светилника върху мазилката на стената на царския дворец, и царят видя пръстите на ръката, която пишеше. Тогава царят промени лице; мислите му го смутиха, ставите на бедрата отслабнаха, и коленете му взеха да се удрят едно o друго. Тогава Даниил отиде при царя, и царят проговори и каза на Даниил: „Ти ли си Даниил, един от пленените синове юдейски, които баща ми – царят – доведе от Юдея? Слушал съм за тебе, че в тебе има дух Божи, и светлина, и разум, и висока мъдрост се намира в тебе. За тебе съм слушал, че можеш да обясняваш значението и да развързваш възли; и тъй, ако можеш да прочетеш онова, що е писано, и ми обясниш, какво значи то, ще бъдеш облечен в багреница и на шията ти ще бъде златна верижка, и в царството ще бъдеш трети властник.” Тогава Даниил отговори и рече на царя: „Даровете ти нека останат у тебе и почестите отдай другиму; а писаното ще прочета на царя и значението ще му обясня. Ти се въздигна против Господа небесни и съдовете от дома Му ти донесоха, и ти и твоите велможи, твоите жени и наложници пихте от тях вино, и ти славеше боговете: сребърни и златни, медни и железни, дървени и каменни, които нито виждат, нито слушат, нито разумяват; а Бога, в чиито ръце е твоето дишане и у когото са всички твои пътища, ти не прослави; заради това са проводени от него тези ръчни пръсти и е начертано това писмо. И ето, що е начертано: Мене, Текел, Фарес, ето и значението на думите: Мене – изброи Бог царството ти и му сложи край; Текел -теглен си на къпоните и си намерен твърде лек; Фарес – царството ти е разделено и е дадено на Мидиани и Перси.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Дан 3, 62.63.64.65.66.67.

O Пейте и Го прославяйте на веки.

Благословете Господа, звезди небесни.
Благословете Господа, всички дъждове и роси.
Благословете Господа, слънце и луна.
Благословете Господа, всички ветрове.

O Пейте и Го прославяйте на веки.

Благословете Господа, огън и жар. 
Благословете Господа, студ и пек.
Благословете Господа, светлина и тъмнина.
Благословете Господа, мълнии и облаци.

O Пейте и Го прославяйте на веки.


АЛИЛУЯ   
Откр 2, 10с
R: Алилуя, Алилуя
Бъди верен до смърт, казва Господ, и ще ти дам венеца на живота.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 21, 12-19

Ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но и косъм от главата ви няма да загине.

Четене от светото Евангелие според Лука.                      

В онова време Исус рече на учениците Си: „Ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат в синагоги и в тъмници и ви водят пред царе и управници заради Моето име, а това ще бъде вам за свидетелство. И тъй, турете си на сърце да не обмисляте отрано, що да отговаряте, понеже Аз ще ви дам уста и премъдрост, на която не могат противоречи, нито противостоя всички ваши противници. Ще бъдете предадени тъй също и от родители и от братя, и от роднини и приятели, и някои от вас ще умъртвят; и ще бъдете мразени от всички, заради Моето име; но и косъм от главата ви няма да загине; с търпението си ще спасите душите си.”

Това е слово Господне.