34NZ03.2

Сряда – XXXIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Пееха песента на Мойсей и на Агнеца.
Четене из книгата откровение на Свети Иван Апостол  15, 1-4
Аз, Иван, видях друга поличба на небето, голяма и чудна: Седем Ангели, които държаха седемте последни порази, защото с тях се свърши Божият гняв.
И видях като че ли стъклено море, смесено с огън; а ония, които победиха звяра и образа му, белега му и числото на името му, стояха на това стъклено море и държаха гусли Божии, и пееха песента на Мойсей, Божия раб, и песента на Агнеца, думайки:
„Велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю! Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой не ще се побои от Тебе, Господи, и не ще да прослави Твоето име? Защото само Ти си свет; защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе; Защото Твоите присъди станаха явни.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 1.2-Зав.7-8.9 (О: Откр 15, Зв)
Велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. 
Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
Велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю.
Спомни си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом. 
Да шуми морето и онова, що го изпълня, вселената и които живеят в нея.
Да ръкопляскат реките, да ликуват с тях планините.
Велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю.
Пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята. Той ще съди
вселената праведно, и народите – верно.
Велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю.
АЛИЛУЯ       Откр 2, 10с
* Алилуя. * Бъди верен до смърт, казва Господ, и ще ти дам венеца на живота. * Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще бъдете мразени от всички заради Моето име,
но и косъм от главата ви няма да загине.
Четене от светото Евангелие според Лука                       21, 12-19
В онова време Исус рече на учениците Си:
„Ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат в синагоги и в тъмници и ви водят пред царе и управници заради Моето име, а това ще бъде вам за свидетелство. И тъй, турете си на сърце да не обмисляте отрано, що да отговаряте, понеже Аз ще ви дам уста и премъдрост, на която не могат противоречи, нито противостоя всички ваши противници.
Ще бъдете предадени тъй също и от родители и от братя, и от роднини и приятели, и някои от вас ще умъртвят; и ще бъдете мразени от всички, заради Моето име; но и косъм от главата ви няма да загине; с търпението си ще спасите душите си.”
Това е слово Господне.