34NZ04.2

Четвъртък – XXXIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Падна великият Вавилон.
Четене из книгата откровение
на Свети Иван Апостол       18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9а.
Аз, Иван, видях да слиза от небето друг Ангел; той имаше голяма власт и земята светна от Неговия блясък.
Той почна да вика със силен глас, като казваше: „Падна, падна великият Вавилон. Той стана жилище на демоните и прибежище на всенечист дух, и гнездо на всяка нечиста и омразна птица.”
Тогава още един Ангел вдигна камък, голям колкото воденичен, хвърли го в морето и каза: „С такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великият град, и не ще го има вече. И глас на свирачи с цитри, на певци, флейтисти и тръбачи няма да се чува повече в тебе! Никакъв художник на каквото и да било изкуство няма вече да се намери в тебе; няма да се чува у тебе повече и шум на мелници; светлина от светилник няма да се появи повече у тебе, и глас на младоженец и невяста вече няма да се чува в тебе, защото твоите търговци бяха земните велможи, защото чрез твоите магии се заблудиха всички племена.”
След това чух висок глас като глас на многоброен народ на небето, който казваше: „Алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог, защото решенията му са истинни и праведни. Той осъди великата блудница, която поквари земята със своето блудство, и Той отмъсти за кръвта на Своите раби, загинали от ръката й.” И повторно казваха: „Алилуя”. И димът й възлиза во веки веков.
И каза ми: „Напиши: Блажени са поканените на сватбеното угощение на Агнеца.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99, 2.3.4.5 (О: Откр 19, 9а)
Блажени са поканените на сватбеното угощение на Агнеца.
Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. 
Познайте, че Господ е Бог; че Той ни е създал и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство. 
Блажени са поканените на сватбеното угощение на Агнеца.
Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори – с хваление. Славете Го, благославяйте името Му. 
Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род. 
Блажени са поканените на сватбеното угощение на Агнеца.
АЛИЛУЯ       Лк 21, 28
* Алилуя. * Изправете си и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Йерусалим ще бъде тъпкан от езичници,
докле се свършат времената на езичниците.
Четене от светото Евангелие според Лука           21, 20-28
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Когато видите Йерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването Му; тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините; и които са в града, да излезат из него; а които са в околностите, да не влизат в него, защото тия дни са на отмъщение, за да се изпълни всичко писано.
А горко на непразните и на кърмачките през ония дни; защото го­ляма неволя ще бъде на земята, и гняв върху тоя народ; и ще паднат под острието на меча, и ще бъдат откарани в плен по всички народи; а Йерусалим ще бъде тъпкан от езичници, докле се свършат времената на езичниците.
И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение; тогава човеците ще примират от страх и от очакване онова, което има да връхлети върху вселената, понеже и силите небесни ще се разклатят, и тогава ще видят Сина човечески да иде на облаци, със сила и слава голяма. А когато почне това да се сбъдва, изправете си тогава и подигнете си главите, защото се приближава избавлението ви.”
Това е слово Господне.