34NZ05.1

Петък – XXXIV седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Дан 7, 2-14

На небесни облаци идеше сякаш Син човечески.

Четене из Книгата на пророк Даниил.     

Гледах в нощното си видение, и ето, четирите ветрове небесни се бореха на голямото море, и четирите големи звяра излизаха от морето, Неприлични един на друг. Първия беше като лъв, но крилете му орлови; гледах, докле му изскубаха крилете, и биде дигнат от земята и се изправи на нозе като човек, и даде му се човешко сърце. И ето, още един звяр, втори, приличен на мечка, стоеше откъм едната страна и три глика в устата му, между зъбите му; на него бе казано тъй: „Стани, яж много месо!” После видях: ето, още един звяр като леопард; на гърба му четири птичи крила, и четири глави имаше този звяр, и дадена му бе власт. След това гледах в нощните видения, и ето, четвърти звяр, страшен и ужасен и твърде силен; имаше големи железни зъби; той пояжда и троши, а остатъците тъпчи с нозе; Той се отличаваше от всички предишни зверове, и имаше десет рога. Гледах тези рогове, и ето, измежду тях излезе още един малък рог, и три от предишните рогове бяха с корен изтръгнати пред него; и ето, на този рог имаше очи, като човешки очи, и уста, които говореха надуто. Видях най-сетне, че бидоха поставени престоли, и седна Старият по дни; облеклото му беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна; престолът му – като огнен пламък, колелата му като пламтящ огън. Огнена река излизаше и минаваше пред Него; хиляди хиляди Му служеха и десетки хиляди по десет хиляди престояваха пред Него; съдии седнаха и книги се разтвориха. Видях тогава, че за изречените горделиви думи, каквито рогът говори, звярът бе убит пред очите ми, и тялото му смазано и предадено на огън, за да изгори; и от другите зверове бе отнета властта им, и животът им ще продължи само до време и до срок. Гледах аз в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него. И на него бе дадена власт, слава и царство, за да му служат всички народи, племена и езици; владичеството Му е владичество вечно, което няма да премине, и царството Му не ще се разруши.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Дан 3, 75.76.77.78.79.80.81

Пейте и го прославяйте во веки

Благословете Господа, планини и хълмове.
Благословете Господа, всички израстъци по земята.
Благословете, извори, Господа.
Благословете Господа, моря и реки.

Пейте и го прославяйте во веки

Благословете Господа, китове,
и всичко, що се движи във водите.
Благословете Господа, всички птици небесни.
Благословете Господа, синове човешки.


АЛИЛУЯ     
Лк 21, 28
R: Алилуя, Алилуя
Изправете си и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 21, 29-33

Като видите това да се сбъдва, знайте, че е близо царството Божие.

Четене от светото Евангелие според Лука.                      

В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: „Погледнете смоковницата и всички дървета: кога вече покарат, и вие виждате това, сами знаете, че е вече близо лято. Тъй, и кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо царството Божие. Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.”

Това е слово Господне.