34NZ05.2

Петък – XXXIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Мъртвите са съдени според делата им.
Видях нов Йерусалим, слизащ от небето.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол 20, 1-4.11-21, 2
Аз, Иван, видях да слиза от небето Ангел с ключа на бездната и голяма верига в ръка. Той хвана дракона, който е древната змия, която е Дяволът и Сатаната, хвърли го в бездната, заключи го и постави печат върху него, за да не прелъстява повече народите, докато изминат хиляда години; след това той трябва да бъде освободен за малко време.
И видях престоли и върху тях седяха тези, на които беше дадено да съдят; видях и душите на обезглавените заради свидетелството им за Исуса и за словото Божие, и онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега му на челото си и на ръцете си. Те оживяха и царуваха с Христа през хилядата години.
И видях голям бял престол и Седящия на него, от чието лице изчезнаха земята и небето, и за тях се място не намери. Видях и мъртвите по записаното в книгите, според делата си. Морето върна мъртвите, които бяха в него; също смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях, и всеки един беше съден според делата си. А смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт, огненото езеро. Всеки, който не бе записан в „книгата на живота” беше хвърлен в огненото езеро.
И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя бяха изчезнали, и морето вече го нямаше.
И Аз, Иван, видях светия град Йерусалим, нов, слизащ от небето, от Бога, стъкмен като невяста, пременена за своя мъж.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 83, 3.4.5-6а и 8а (О: откр 21, Зв)
Ето скинията на Бога с човеците.
Копнее душата и чезне за Господните двори. Сърцето ми и плътта ми с възторг се стремят към живия Бог. 
Ето скинията на Бога с човеците.
И птичка си намира жилище, и гургулица – гнездо, дето да положи пилците си; при Твоите олтари, Господи на силните, Царю мой и Боже мой. 
Ето скинията на Бога с човеците.
Блажени, които живеят в дома Ти, те непрестанно ще Те хвалят. Блажен човек, чиято сила е в Тебе; те минават от сила в сила. 
Ето скинията на Бога с човеците.
АЛИЛУЯ       Лк 21, 28
* Алилуя. * Изправете си и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Като видите това да се сбъдва,
знайте, че е близо царството Божие.
Четене от светото Евангелие според Лука                       21, 29-33
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: „Погледнете смоковницата и всички дървета: кога вече покарат, и вие виждате това, сами знаете, че е вече близо лято. Тъй, и кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо царството Божие. Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.
Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.”
Това е слово Господне.