34NZ06.1

Събота – XXXIV седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Дан 7, 15-27

Ще се даде царство и власт на народа от светии на Всемогъщия.

Четене из Книгата на пророк Даниил.      

Духът ми се разтрепери в мене: аз, Даниил, се уплаших от това и виденията на главата ми ме смутиха. Приближих се до един от предстоещите и го попитах за истинското значение на всичко това. И той заговори с мене и ми обясни смисъла на казаното: „Тези големи зверове, които са четири, означават, че четирима царе ще се издигнат от земята. След това светиите на Всевишния ще вземат царството и ще го владеят во веки и во веки веков.” Тогава поисках точно обяснение за четвъртия звяр, който се отли­чаваше от всички и беше твърде страшен, със железни зъби и медни нокти, пояждаше и трошеше, а остатъците с нозе тъпчеше, а за десетте рога, които бяха на главата му, и за другия, новоизлезлия, пред който паднаха три – за онзи същи рог, на който има очи и уста, що говореха горделиво, и който на глед стана по-голям от другите. Гледах, как този рог водеше борба със светиите и ги надвиваше, докле най-после дойде Старият по дни, и съдът биде даден на светиите на Всевишния, и настъпи време, светиите да завладеят царството. Върху това той каза: „Четвъртият звяр значи: четвърто царство ще има на земята, отлично от всички царства, което ще пояжда цялата земя, ще я тъпче и ще съкрушава. А десетте рога значат, че от това царство ще се издигнат десет царя, и след това ще се издигне друг, отличен от другите, и ще унизи трима царе, и против Всевишния ще произнася думи и ще угнетява светиите на Всевишния; дори ще замисли да отмени у тях празничните времена и закона, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и полувреме. После ще седнат съдии и ще отнемат от него властта да погубва и да изтребва до край, а царството и властта и царственото величие под цялото поднебесие ще се даде на народа от Светиите на Всевишния; чието царство е царство вечно, и всички властници ще служат и ще се покоряват на Него.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Дан 3, 82.83.84.85.86.87

Пейте и Го прославяйте во веки.

Благословете Господа, всички птици небесни.
Благословете Господа, зверове и всички добитъци.
Благословете Господа, синове човешки. 
Благослови, Израилю, Господа.

Пейте и Го прославяйте во веки.

Благословете Господа, свещеници Господни.
Благословете Господа, раби Господни.
Благословете Господа, духове и души на праведните. 
Благословете Господа, праведни и смирени по сърце.

Пейте и Го прославяйте во веки.


АЛИЛУЯ    
Лк 21, 36
R: Алилуя, Алилуя
Бдете и се молете във всяко време, за да бъдете достой­ни да застанете пред Сина човечески.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 21, 34-36

Бдете, за да бъдете достойни да избегнете всичко онова, което има да стане.

Четене от светото Евангелие според Лука.          

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преяждане, пиянство и житейски грижи, и да ви не застигне оня ден внезапно, защото той ще настъпи като примка върху всички живеещи по цялото земно лице; и тъй бъдете будни във всяко време и се молете, за да можете избягна всичко онова, което има да стане, и да се изправите пред Сина Човечески.”

Това е слово Господне.