34NZ06.2

Събота – XXXIV седмица
 Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
И нощ не ще има там, защото Господ Бог ги осветлява.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол 22, 1-7
Ангел Господен показа на мене, Иван, река с вода на живота, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и на Агнеца. Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живо­та, което дава дванайсет пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод; листата на дървото служат за изцеление на народите. И не ще има вече никакво проклятие: престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града; Неговите раби ще Му служат и е видят лицето Му, а името Му ще бъде на челата им. И нощ не ще има там, и не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява, и ще царуват во веки веков.
И рече ми: „Тия думи са верни и истински; Господ, Бог на светите Пророци, изпрати Ангела Си, за да покаже на Своите раби, какво трябва да стане наскоро. Ето, ида скоро. Блажен е, който пази пророчествените думи на тая книга.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 94, 1-2.3-5.6-7 (O: 1 Kop 16, 22в и Откр 22, 20)
Мараната! Дойди, Господи, Исусе!
Дойдете, да запеем на Господа; да възкликнем към Бога, нашето спа­сение.
Да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него. 
Мараната! Дойди, Господи, Исусе!
Защото Господ е Бог велик, и Цар велик над всички богове. В Неговата ръка са дълбочините земни, Негови са и върховете планински.
Негово е морето, и Той го е създал, и Негови ръце са образували сушата. 
Мараната! Дойди, Господи, Исусе!
Дойдете, да се поклоним и припаднем, и да приклоним колене пред лицето на Господа, нашия Творец.
защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови ръце. 
Мараната! Дойди, Господи, Исусе!
АЛИЛУЯ       Лк 21, 36
* Алилуя. * Бдете и се молете във всяко време, за да бъдете достой­ни да застанете пред Сина човечески. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бдете, за да бъдете достойни да
избегнете всичко онова, което има да стане.
Четене от светото Евангелие според Лука           21, 34-36
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преяждане, пиянство и житейски грижи, и да ви не застигне оня ден внезапно, защото той ще настъпи като примка върху всички живеещи по цялото земно лице; и тъй бъдете будни във всяко време и се молете, за да можете избягна всичко онова, което има да стане, и да се изправите пред Сина Човечески.”
Това е слово Господне.