34NZ_b

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА
Тържество на нашия Господ Исус Христос, Цар на вселената, Година В
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Дан 7, 13-14
Неговата власт, е власт вечна.
Четене из Книгата на пророк Даниил
Гледах в нощните видения, и ето, на небесните облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него. И на Него бе дадена власт, слава и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици; властта Му е власт вечна, която няма да премине, и царството Му не ще се разруши.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 92, 1 ав.1с-2-5 (О:1а)
Господ царува, Той е облечен с величие.
Господ царува, Той е облечен с величие;
облечен е Господ, и с могъщество препасан.
Затова вселената е утвърдена
и няма да се поклати.
Господ царува, Той е облечен с величие.
Твоят престол е утвърден от край време; Ти си от века.
Без друго са верни Твоите отровения;
на Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни.
Господ царува, Той е облечен с величие.
Господ царува, Той е облечен с величие.
 
ВТОРО ЧЕТИВО
Откр 1.5-8
Началникът на земните царе и ни направи царе и свещеници пред Бога.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол
Исус Христос е верният свидетел, първородният из мъртвите и началникът на земните царе, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята кръв, и ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници; На Него слава и владичество во веки веков. Амин. Ето , иде с облаците, и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха; и ще се разплачат пред Него всички земни племена. Да. Амин. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ, който е, който е бил и който иде, Вседържителят
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ
Мр 11,10
R: Алилуя, Алилуя
Благословен, който иде в името Господне; благословено царството на отца ни Давид което иде.
R: Алилуя, Алилуя
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Иван 18, 33а-37
Ти казваш, че аз съм цар
Четене от светото Евангелие според Иван
В онова време:
Пилат каза на Исуса: „Ти ли си юдейският цар?” Исус му отговори: „От себе си ли говориш това, или други ти казаха за Мене?” Пилат отговори: „Та аз юдеин ли съм? Твоят народ и първосвещениците Те предадоха на мене; какво си сторил?” Исус отговори: „Моето царство не е на тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на юдеите; но сега царството Ми не е оттук.” А Пилат Му рече: и тъй, цар ли си ти? Исус му отговори: „Ти казваш, че съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината; всеки, който е от истината, слуша гласа Ми.”
Това е слово Господне.