34NZ_b

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА
Тържество на нашия Господ Исус Христос, цар на Вселената Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Неговата власт, е власт вечна.
Четене из Книгата на пророк Даниил       7, 13-14
Гледах в нощните видения, и ето, на небесните облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него. И на Него бе дадена власт, слава и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици; властта Му е власт вечна, която няма да премине, и царството Му не ще се разруши.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 92, 1 ав.1с-2-5 (О:1а)
Господ царува , Той е облечен с величие.
Господ царува, Той е облечен с величие; облечен е Господ, и с могъщество препасан. 
Господ царува , Той е облечен с величие.
Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.
Твоят престол е утвърден от край време; Ти си от века. 
Господ царува , Той е облечен с величие.
Без друго са верни Твоите отровения; на Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни.
Господ царува , Той е облечен с величие.
ВТОРО ЧЕТИВО
Началникът на земните царе…
и ни направи царе и свещеници пред Бога.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол 1.5-8
Исус Христос е верният свидетел, първородният из мъртвите и началникът на земните царе, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята кръв, и ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници; На Него слава и владичество во веки веков. Амин
Ето , иде с облаците, и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха; и ще се разплачат пред Него всички земни племена. Да. Амин
Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ, който е, който е бил и който иде, Вседържителят
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ Мр 11,10
* Алилуя. * Благословен, който иде в името Господне; благословено царството на отца ни Давид което иде. * Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти казваш, че аз съм цар
Четене от светото Евангелие според Иван 18, 33а-37
В онова време:
Пилат каза на Исуса: „Ти ли си юдейският цар?”
Исус му отговори: „От себе си ли говориш това, или други ти казаха за Мене?”
Пилат отговори: „Та аз юдеин ли съм? Твоят народ и първосвещениците Те предадоха на мене; какво си сторил?”
Исус отговори: „Моето царство не е на тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на юдеите; но сега царството Ми не е оттук.”
А Пилат Му рече: „Ти казваш, че съм цар. Аз за това се родих,” и за това дойдох на света, за да свидетелствувам за истината; всеки, който е от истината, слуша гласа Ми.”
Това е слово Господне.