3czwJ

Четвъртък
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
От изгрева на светлината,
Свети Отче Ти дочуваш
на смирените молбата –
с греховете им тъгуваш.
И дари със блага дума,
непознала нито ропот,
нито гордост, нито гняв,
предвещала светъл проход.
Дай във погледа Си ясен,
на чедата – светлината –
да надвият злото черно
с Твойта благодат богата.
И дари ни сърце искрено,
вярно във служението –
Теб горещо да Те хвали
и да носи избавление.
Тебе слава, Вечни Отче,
на Сина, * на Дух Свети.
И така – през вековете
благата Ти мощ блести. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Граде Божи, славни неща се говорят за Теб!
Псалм 86
Основите на Йерусалим са на свети планини, †
Господ обича портите сионски *
повече от всички селища на Яков.
Граде Божи, *
славни неща се говорят за Теб!
Ще напомня на онези, които ме знаят, *
за Египет и Вавилон.
Ето, филистимии и Тир с Етиопия ще кажат: *
„Някой си там се роди.“
А за Сион ще казват: †
„Този и този мъж се роди в него *
и Сам Всевишния го укрепи.
Когато се преброяват народите, †
Господ ще напише: *
„Някой си там се роди.“
И онези, които пеят и свирят, повтарят: *
„Всичките ми извори са в Теб“.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Граде Божи, славни неща се говорят за Теб!
Ант. 2 Господ идва със сила и носи със Себе Си награда!
Кантик Ис. 40, 10-17
Ето, Господ идва със сила, *
а ръката Му – с властта.
Ето, наградата Му е с Него, *
а отплатата е пред лицето Му.
Като пастир ще пасе стадото Си, *
агнетата ще взема Той на ръце,
ще ги носи на гърдите Си *
и ще води овцете майки.
Кой е изчерпал водите с шепата си, †
с педя е измерил небесата, *
вместил е в мяра земния прах
и претеглил на теглилка планините, *
а на везни – хълмовете?
Кой е разбрал Духа на Господ, *
бил е Негов съветник и Го е учил?
С кого Той се съветва, *
кой Го вразумява и поучава в пътя на правдата,
кой Го учи на знание *
и Му посочва пътя на мъдростта?
Ето, народите са като капка от ведро †
и си мислят, че са като прашинка върху везни. *
Ето, островите Той повдига като прашец.
Ливан не е достатъчен за жертвен огън, *
а животните в него – за всеизгаряне.
Всички народи пред Него са като нищо, *
за по-малко от празнота ги счита Той.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господ идва със сила и носи със Себе Си награда!
Ант. 3 Прославяйте Господ, нашия Бог и Го обожавайте на Неговия свят хълм!
Псалм 98
Господ царува – нека треперят народите! *
Той седи на херувими – нека се тресе земята!
Велик е Господ на Сион *
и високо е Той над всички народи.
Нека славят Твоето велико и страшно име –
то е свято!
Царското могъщество обича съд. †
Ти утвърди справедливостта. *
Съд и правда Ти извърши у Яков.
Прославяйте Господ, нашия Бог, †
покланяйте се на подножието Му – *
то е свято!
Моисей и Аарон между свещениците *
и Самуил между онези, които призовават името Му,
викаха към Господ *
и Той ги слушаше.
В облачен стълб Той им говореше, †
те пазеха Неговите заповеди и наредбите, *
които им беше дал.
Господи, Боже наш, Ти ги слушаше, †
Ти беше за тях Бог, *
Който прощава и наказва за делата им.
Величайте Господ, нашия Бог, †
покланяйте се на Неговата свята планина, *
защото свят е Господ, Бог наш.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Прославяйте Господ, нашия Бог и Го обожавайте на Неговия свят хълм!
Кратко четиво 1Петр. 4,10-11.
Служете един на друг, всеки с дарбата, която е приел, като добри разпоредници на многообразната Божия благодат. Говори ли някой, нека говори с Божиите думи; прислужва ли някой, нека прислужва според силата, която Бог дава, за да се прославя във всичко Бог, чрез Исус Христос, Чиито слава и власт са вечни! Амин!
Кратки възгласи
Н. Чуй ме, Господи, * търся Те с цялото си сърце!
Чуй ме, Господи, * търся Те с цялото си сърце!
В Ще живея според Твоята воля –
* търся Те с цялото си сърце!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Чуй ме, Господи, * търся Те с цялото си сърце!
Ант. В святост ще служим на Господ и Той ще ни освободи от враговете!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. В святост ще служим на Господ и Той ще ни освободи от враговете!
Просби
Нека благодарим на Бога Отец, Който ни храни и насища с любов. Нека кажем с радост:
Слава на Теб, Господи, във вековете!
Отче милостиви, прославяме Те заради безкрайната Ти любов,
– чрез която ни създаде и преобрази по чуден начин.
Стори в началото на този ден да Ти служим и вложи в сърцата ни Твоя закон,
– за да Те прославяме винаги с мисли и дела.
Очисти сърцата ни от всяко зло желание,
– за да се съобразяваме винаги с Твоята воля.
Предразположи сърцата ни към нуждите на нашите ближни,
– за да не бъдат лишени от нашето внимание.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, погледни благосклонно към народа, пребиваващ в сянката на смъртта, и стори да блесне над него Исус Христос нашият Господ, Който ни посети като слънце, изгряващо от висините.
Той е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!