3czwMD

Четвъртък
III седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.От път под жаркото слънце
отруден седна, Исусе,
при кладенеца на Яков
да ни поиш със слово.
2.Там обеща ни водата,
която от Теб извира,
тя дава сили на всички
унили в пътя към Бога.
3.С Тебе, за Тебе и в Тебе
нека е свят денят ни,
усилията ни скромни
със радост Бога да славят.
4.На Теб Христе, на Отца Ти,
със Свѐтия Дух на обич,
да бъде слава навеки,
да бъде мир на земята. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Укрепи ме, Господи, по Твоето слово * и аз ще живея.
Псалм 118 (119):113-120
ХV (Самех)
Ненавист за греха
Човешките измислици мразя, *
но Твоя закон обичам.

Ти си моя закрила и мой щит; *
на Твоето слово се уповавам.

Махнете се от мене, беззаконници, *
и аз ще пазя заповедите на моя Бог.

Укрепи ме по Твоето слово и аз ще живея; *
недей ме посрамя в надеждата ми;

подкрепи ме и ще се спася; *
и в Твоите устави непрестанно ще вниквам.

Ти поваляш всички, които отстъпват от Твоите наредби, *
защото техните хитрини са лъжа.

Ти отхвърляш нечестивците земни като сгурия, *
затова обикнах Твоите откровения.

От Твоя страх трепери плътта ми *
и от Твоите съдби се боя.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Укрепи ме, Господи, по Твоето слово / и аз ще живея.

Ант. 2. Помогни ни, Боже, Спасителю наш, * и прости ни греховете наши.
Псалм 78 (79):1-5, 8-11, 13
Плач над развалините на Йерусалим
Да беше и ти, Йерусалиме, узнал поне в този твой ден, какво служи за твой мир! (срв. Лук. 19:42)
Боже, езичници дойдоха в Твоето наследие, +
оскверниха светия Твой храм, *
Йерусалим обърнаха на развалини;

труповете на Твоите раби предадоха за храна +
на птиците небесни, *
телата на Твоите светии ‒ на земните зверове;

проляха кръвта им като вода около Йерусалим, *
и нямаше, кой да ги погребе.

Станахме за присмех на съседите си, *
срам и поругание за околните си.

Докога, Господи, ще се гневиш непрестанно, *
докога ще пламти Твоята ревност като огън?

Не ни спомняй греховете на нашите деди, +
скоро да ни изпреварят Твоите щедрости, *
защото сме много изтощени.

Помогни ни, Боже, Спасителю наш, *
заради славата на името Си;

избави ни и прости ни греховете наши *
заради Твоето име!

Защо езичниците да казват: *
„Де е техният Бог?”

Дано пред очите ни стане известно между езичниците *
отмъщението за пролятата кръв на Твоите раби.

Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворника; *
със силата на Твоята мишца запази обречените на смърт.

А ние, Твой народ и овци на Твоето пасбище, +
вечно ще Те славим *
и от рода в род ще разгласяме Тебе хвала.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Помогни ни, Боже, Спасителю наш, / и прости ни греховете наши.

Ант. 3. Боже на силите, погледни от небето * и посети това лозе.
Псалм 79 (80)
Посети Своето лозе, Господи
Дойди, Господи Иисусе! (Откр. 22:20)
Пастирю Израилев, послушай! +
Ти, Който водиш като стадо Йосифа, *
Който седиш на херувимите, яви се!

Пред Ефрема, Вениамина и Манасия *
издигни силата Си и дойди да ни спасиш.

Боже, възстанови ни; +
да светне лицето Ти *
и ще се спасим!

Господи, Боже на силите! докога ще бъдеш гневен *
към молитвите на Твоя народ?

Ти ги нахрани с хляб, намокрен със сълзи, *
и ги напои с изобилни сълзи;

направил си ни предмет на противоречие +
между нашите съседи *
и нашите врагове се гаврят с нас;

Боже на силите, възстанови ни! +
Да светне лицето Ти *
и ще се спасим!

Ти пренесе от Египет лозата, *
изгони народите и я посади;

очисти за нея място, *
закрепи корените й и тя изпълни земята.

Планините се покриха със сянката й *
и клоните й са като кедри Божии;

тя пусна клони до морето *
и младочки до реката.

Защо срути нейната ограда, *
та я късат всички, минаващи по пътя?

Горският глиган я подрива *
и полският звяр я обгризва.

Боже на силите! обърни се, *
милостно погледни от небето и виж, и посети това лозе;

опази туй, що е насадила Твоята десница, *
и младочките, които Ти укрепи за Себе Си.

То е с огън обгорено, изпосечено; *
от заплахата на Твоето лице ще погинат.

Да бъде ръката Ти върху мъжа на Твоята десница, *
върху човешкия син, когото си укрепил за Себе Си,

и ние няма да отстъпим от Тебе; *
оживи ни и ние ще призоваваме Твоето име.

Господи, Боже на силите! възстанови ни; +
да светне лицето Ти *
и ще се спасим!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Боже на силите, погледни от небето / и посети това лозе.

Четене ( Втор. 4:7)
Има ли някой велик народ, към който боговете му да бъдат тъй близки, както е близък
към нас Господ, Бог наш, когато и да Го призовем?

В. Близо е Господ към всички, които Го призовават.
Вс. Чува техните вопли и ги спасява.

Молитва
Всемогъщи, Вечни Боже, у Тебе няма мрак ни тъмнина, + освети ни с блясъка на
Твоята светлина, * за да познаем Твоя закон и с радост да следваме заповедите.
Чрез Христа, Нашия Господ.