3czwN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Боже, Ти от светлината
лъчите на деня плетеш.
Песента ни с красотата
във нощта ще събереш.
Ето слънцето се скрива,
зад хоризонта преваля.
Падат тишина и сянка –
трудовите хора галят.
Нека разумът е буден
във нощта на мрака –
да се отрази сияйна
светлината на лика Ти.
Теб гласът ни да прославя,
Бог – троичен и един,
и сърцето да възпява,
Отче, Свети Дух и Син. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Твоите светии, Господи, Те прославят, влизайки в Твоя дом!
Псалм 131, 1-10
Спомни си, Господи, за Давид и цялата му тъга; †
как той се е клел на Господ, *
давал е оброк на Силния Яковов.
Няма да вляза под шатрата на дома си *
и няма да легна на леглото си,
няма да дам сън на очите си *
и дрямка на веждите си,
докато не намеря място за Господ, *
жилище за Силния Яковов.
Ето, ние слушахме за Него в Ефрат, *
намерихме Го в Яримските полета.
Да идем в Неговото жилище, *
да се поклоним пред подножието на нозете Му.
Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, *
Ти и ковчега на Твоето могъщество.
Твоите свещеници ще се облекат в правда, *
а Твоите светии ще се зарадват.
Заради Твоя слуга Давид *
не отвръщай лице от помазаника Си.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Твоите светии, Господи, Те прославят, влизайки в Твоя дом!
Ант. 2 Господ избра Сион за Свое жилище!
Псалм 131, 11-18
Кле се Господ на Давид в истината, *
няма да се отрече от нея.
От плода на твоята утроба *
ще поставя на престола ти.
Ако твоите синове спазват Моя Завет †
и Моите откровения, на които ще ги науча, *
то синовете им ще седят вечно на твоя престол.
Защото Господ избра Сион, *
силно го пожела за Свое жилище.
Това е Моята обител във вековете, *
тук ще остана, защото силно го пожелах.
Ще благословя и преблагословя храната му, *
сиромасите му с хляб ще наситя.
Свещениците му ще облека в спасение, *
а светиите му ще се зарадват.
Там ще въздигна рог на Давид, *
ще поставя светило на Моя помазаник.
Враговете му ще облека в срам, *
а на него ще сияе венецът му.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господ избра Сион за Свое жилище!
Ант. 3 Господ им даде властта, славата и Царството, и всички народи ще Му служат!
Кантик Откр. 11, 17-18; 12, 10b-12a
Благодарим Ти, Господи Боже Вседържителю, *
Който си, Който си бил и Който идеш,
затова че си проявил Твоята голяма сила *
и си се възцарил!
Народите се разлютиха †
и дойде гневът Ти, *
и времето да бъдат съдени мъртвите,
и да дадеш отплата на Твоите слуги – пророците и светиите, †
и на онези, които се боят от името Ти – малки и големи, *
и да погубиш унищожителите на земята.
Сега настана спасението, силата и Царството на нашия Бог *
и властта на Неговия престол,
защото е свален клеветникът на братята ни, *
който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.
Те го победиха с Кръвта на Агнеца †
и със словото на своето свидетелство *
не милееха за душата си дори до смърт.
Затова веселете се, небеса, *
и вие, които обитавате в тях.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Господ им даде властта, славата и Царството, и всички народи ще Му служат!
Кратко четиво 1Петр. 3, 8-9
Бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни и смиреномъдрени. Не отвръщайте на злото със зло или на хулата с хула, а напротив, благославяйте, знаейки, че към това сте призвани, за да наследите благословение.
Кратки възгласи
Н. Господ ни храни * с пшеничено зърно!
Господ ни храни * с пшеничено зърно!
В. Засища ни с мед от скала –
* с пшеничено зърно!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Господ ни храни * с пшеничено зърно!
Ант. Господ свали силни от престоли и въздигна смирени!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господ свали силни от престоли и въздигна смирени!
Просби
Нека насочим умовете си към Христос – Добрия Пастир, и Го призовем:
Боже, прибежище наше, изслушай ни!
Благословен си Ти, Господи, Който ни призова да станем достойни членове на Твоята свята Църква,
– запази ни в общение с Нея.
Ти, Който повери на нашия папа… грижата за всички църковни общности,
– дай му безупречна вяра, жива надежда и апостолска любов.
Дари на отреклите се от Теб благодатта да се върнат отново при Теб,
– дай им опрощение и спасение.
Ти, Който позна горчивината на изгнаничеството,
– спомни си за онези, които живеят далеч от семейство и родина.
На всички надяващи се на Теб покойници,
– дай Вечен Мир.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Приеми, Господи, в края на този ден нашата смирена благодарност и забрави, молим Те, греховете, сторени поради човешката ни слабост, защото си милосърден.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!