3NA-a

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година А

 
ПЪРВО ЧЕТИВО Ис 35, 1-6а.10

Бог сам ще дойде и ще ни спаси.

Четене из книгата на пророк Исаия.        

Ще се развесели пустинята и сухата земя, и необитаемата страна ще се зарадва и разцъфти като крин. Великолепно ще цъфти и ще се радва, ще тържествува и ще се весели; славата на Ливан ще й се даде, великолепието на Кармил и Сарион; те ще видят славата на Господа, величието на нашия Бог.
Укрепете отслабналите ръце и уякчете треперещите колена; кажете на боязливите духом: Бъдете твърди, не се бойте: ето, вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: Той ще дойде и ще ви спаси.
Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще се от­пушат. Тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее.
И ще се върнат избавените от Господа, ще дойдат на Сион с ра­достно възклицание; и вечна радост ще бъде над главата им; те ще намерят радост и веселие, а скръб и въздишка ще се отдалечат.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 145, 7.8-9а.9вс-10 (О: срв Ис 35,4)

Дойди, Господи, за да ни спасиш

Който вечно пази верност,
върши съд над обидени,
дава хляб на гладни.
Господ отпуща затворници.

Дойди, Господи, за да ни спасиш

Господ отваря очите на слепи,
Господ изправя прегърбени,
Господ обича праведни.
Господ пази пришелците.

Дойди, Господи, за да ни спасиш

Поддържа сираче и вдовица,
а пътя на нечестивеца проваля.
Господ ще царува вечно;
Твоят Бог, Сионе, е в род и род.

Дойди, Господи, за да ни спасишВТОРО ЧЕТИВО
Як 5, 7-10


Укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило.

Четене от посланието на Свети Яков Апостол.   

Бъдете дълготърпеливи, братя, до пришествието Господне. Ето, земеделецът чака драгоценния плод от земята и за него търпи дъл­го, докле получи дъжд ранен и късен. Дълготърпете и вие, укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило.
Не се оплаквайте, братя, един от другиго, за да не бъдете осъдени. Ето, Съдията стои пред вратата. За пример на злострадание и дълготърпение вземете, братя мои, пророците, които говориха в името Господне.

Това е Божие слово.АЛИЛУЯ      
Ис 61, 1


R: Алилуя, Алилуя

Духът на Господа е върху Мене: прати ме да благовестя на бедни.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Мат 11, 2-11


Ти ли си Оня, който има да дойде, или другиго да чакаме?

Четене от светото Евангелие според Матей.      

В онова време:
Иван, като чу в затвора за Христовите дела, прати двама свои ученици и Му казаха: „Ти ли си Оня, който има да дойде, или другиго да чакаме?”
Отговори им Исус и рече: идете и разкажете на Иван, каквото чувате и виждате: слепи проглеждат и хроми прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедни се благовествува, и блажен оня, който се не съблазни поради Мене.”
А когато те си отиваха, Исус почна да говори на народа за Иван: какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеяна от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, ония които носят меки дрехи, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Защото този е, за когото е писано: „Ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе.” Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Ивана Кръстителя; ала по-малкият в царството небесно е по-голям от него.”

Това е слово Господне.