3NA-b

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година В


 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 61, 1 -2а. 10- 11


С радост ще се радвам в Господа.

Четене из книгата на Пророк Исаия.       

Духът на Господа Бога е върху мене, защото Господ ме помаза да благовестя на бедни, прати ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници – отваряне на тъмница, да проповядвам благоприятната Господня година.
С радост ще се радвам в Господа, душата ми ще се развесели в моя Бог: защото Той ме облече в спасителна одежда, надена ми дреха на правда, като на младоженец възложи венец и като невеста с накит накичи. Защото както земята произвежда растенията си, и както градина отрастува посеяното в нея, тъй Господ Бог ще прояви правда и слава пред всички народи.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Лк 1, 46-48.49-50.53-54 (О: Ис 61,10в)

Душата ми се развесели в моя Бог.

Душата ми величае Господа
и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой;
задето Той милостно погледна унижеността на рабинята си:
защото, ето отсега ще ме облажават всички родове;

Душата ми се развесели в моя Бог.

Задето Силният ми стори велико нещо,
и свето е името му:
и неговата милост е из рода в род
за ония, които му се боят.

Душата ми се развесели в моя Бог.

Гладни изпълни с блага,
а богати отпрати без нищо;
Взе под закрила Израиля, Своя отрок,
като си спомни милостта.

Душата ми се развесели в моя Бог.ВТОРО ЧЕТИВО
1 Сол 5, 16-24


Вашият дух, и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни.

Братя,
винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете: защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Исуса. Духа не угасяйте, пророчествата не унижавайте; всичко изпитвайте, o доброто се дръжте: въздържайте се от всякакво зло.
А сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Оня, който ви призовава, който и ще стори това.

Това е Божие слово.
 

АЛИЛУЯ      
Ис 61,1


R: Алилуя, Алилуя

Духът на Господа е върху Мене: Той ме прати да благовестя на бедни.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 1, 6-8.19-28


Сред вас стои Онзи, когото вие не познавате.

Четене от светото Евангелие според Иван.         

Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иван: той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.
И това е свидетелството на Иван, когато юдеите проводиха от Йерусалим свещеници и левити да го попитат: „Кой си ти?” Той изповяда и не се отрече; той изповяда: „Не съм аз Христос.”
И попитаха го: „А що си? Илия ли си ти?”
Рече: „Не съм.”
„Пророкът ли си ти?”
И отговори: „Не.”
Тогава му рекоха: „Кой си, за да дадем отговор на ония, които са ни пратили; какво казваш за себе си?”
Той рече: „Аз съм глас на викащия в пустинята: оправете пътя Господен” както е казал пророк Исаия.
А пратените бяха измежду фарисеите; те го попитаха и му рекоха: „Защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито Пророкът?”
Иван им отговори и рече: „Аз кръщавам с вода, но посред вас стои един, когото вие не познавате. Той е идещият след мене, който ме изпревари, и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му.”
Това стана във Витавара, отвъд Йордан, дето Иван кръщаваше.

Това е слово Господне.