3NA-c

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година С 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Соф 3, 14-18а


Господ ще се развесели за тебе с радост.

Четене из книгата на пророк Софония.   

Ликувай, дъще Сионова! Тържествувай, Израилю! Весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова! Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, цар Израилев, е посред тебе; повече няма да видиш зло.
В онзи ден ще кажат на Йерусалим: „Не бой се”, и на Сион: „да не отслабват ръцете ти”. Господ, Бог твой, е посред тебе: Той е силен да те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта си, ще тържествува за тебе с песни.”

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 12, 2-3.4 всд 5-6 (0:6)

Весели се и радвай се, защото велик е посред тебе Светият Израилев.

Ето, Бог е моето спасение,
Нему се уповавам и не се боя,
защото Господ е моя сила и мое пение,
и Той ми биде за спасение.

Весели се и радвай се, защото велик е посред тебе Светият Израилев.

Тогава с радост ще черпите вода от извора на спасението.
Славете Господа и призовавайте името му,
разгласяйте между народите делата му,
напомняйте, че името му е велико. 

Весели се и радвай се, защото велик е посред тебе Светият Израилев.

Пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико,
нека знаят това по цяла земя.
Весели се и радвай се, жителко Сионова,
защото велик е посред тебе Светият Израилев.

Весели се и радвай се, защото велик е посред тебе Светият Израилев.ВТОРО ЧЕТИВО
Фил 4, 4-7


Господ е близо.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни.     

Братя,
Радвайте се винаги на Господа, и пак ще кажа: радвайте се. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо. Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби.
И Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Исуса.

Това е Божие слово.АЛИЛУЯ     
Ис 61, 1


R: Алилуя, Алилуя

Духът на Господа е върху Мене; Той ме прати да благовестя на бедни.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Лук 3, 10-18


Какво да правим тогава ние?

Четене от светото Евангелие според Лука.                    

В онова време:
Народът питаше Ивана и казваше: „Какво тогава да правим?”
Той отговори и им рече: „Който има две дрехи, нека даде на онзи, който няма; и който има храна, нека прави същото.
Дойдоха и митари да се кръстят, и му рекоха: „Учителю, какво да правим?”
А той им отговори: „Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено.”
Питаха го тъй също и войници и казваха: „А ние какво да правим?”
И рече им: „Никого не притеснявайте, не клеветете, и задоволявайте се с вашите заплати.”
Когато пък народът очакваше, и всички мислеха в сърцата си за Иван, дали не е той Христос, Иван на всички отговори и рече: „Аз ви кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата: Той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън. Лопатата Му е в ръката Му, и Той ще очисти гумното си, и ще събере житото в житницата си, а плявата ще изгори с неугасим огън.”
Така и много друго благовестеше на народа, като го утешаваше.

Това е слово Господне.