3NA01

Понеделник

Освен ако този ден не е 17 или 18 декември, защото тогава се вземат отредените за тези дни четива.

 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Числ 24, 2-7, 15-17а


Изгрява звезда от Яков.

Четене из книгата числа.     

В онези дни:
Погледна Валаам и видя Израиля, как беше се разположил на стан, коляно по коляно, и Дух Божий беше върху Валаам, и произнесе тая своя притча, като каза: Валаам, син Веоров, говори, говори с мъж с отворени очи, говори оня, който чува думите Божии, който съзира видението на Всемогъщия, пада, но очите му са отворени.
Колко хубави са твоите шатри, Якове, твоите жилища, Израилю! Те се разстилат като долини, като градини край река, като алойни дървета, насадени от Господа, като кедри край вода. Ще потече вода от ведрата му, и семето му ще бъде като големи води. Царят му ще надмине Агага, и царството му ще се въздигне.”
И произнесе тая своя притча, като каза „Валаам, син Веоров, говори, говори мъж с отворени очи; говори оня, който чува думите Божии, който притежава знание от Всевишния, който съзира видението на Всемогъщия; пада, но очите му са отворени.
Виждам го, ала не сега още гледам го, ала не отблизо. Изгрява звезда от Яков, и се издига жезъл от Израиля; той поразява князете моавски и съкрушава всички Ситови синове.”

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 24, 4вс-5ав.6-7вс.8-9 (О: 4в)

Научи ме, Господи, на твоите пътища.

Покажи ми, Господи, Твоите пътища,
и научи ме на Твоите пътеки.
Насочи ме към твоята истина и ме научи,
защото ти си Бог на моето спасение.

Научи ме, Господи, на твоите пътища.

Спомни си твоите щедрости, Господи,
и твоите милости, защото са от века.
По милостта си спомни си за мене,
по твоята благост, Господи!

Научи ме, Господи, на твоите пътища.

Благ и праведен е Господ,
затова учи грешните в пътя,
насочва кротките към правда
и учи кротките на своите пътища.

Научи ме, Господи, на твоите пътища.АЛИЛУЯ     
Пс 84, 8


R: Алилуя, Алилуя

Покажи ни, Господи, твоята милост, и дари ни твоето спасение.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Мат 21, 23-27


Кръщението Иваново от къде беше?

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време:
Когато Исус дойде в храма и поучаваше, пристъпиха до Него първосвещениците и старейте народни и рекоха: „С каква власт вършиш това? И кой ти е дал тая власт?”
Исус им отговори и рече: „Ще ви попитам и Аз една дума: Ако Ми отговорите на нея, и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това: Кръщението Иваново откъде беше? От небето ли, или от човеците?”
А те разсъждаваха помежду си и думаха: „Ако речем – „от небето”, ще ни каже: а защо му не повярвахте? Ако ли речем: „От човеците”, боим се от народа, понеже всички имат Иван за пророк.”
И отговориха на Исус и рекоха: „Не знаем.”
И Той им рече: „И Аз ви не казвам, с каква власт върша това.”

Това е слово Господне.