3NA03

Сряда

Освен ако този ден не е 17 или 18 декември, защото тогава се вземат отредените за тези дни четива.ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 45, 6в-8.18.21в-26

Росете, небеса, отгоре.

Четене из книгата на пророк Исаия.        
„Аз съм Господ и няма друг; аз създавам светлината и творя тъмнината, правя мир и причинявам бедствия. Аз, Господ, творя това.
Росете, небеса, отгоре, и облаците да излеят правда! Да се разтвори земята и да принася Спасение, и да произрастя заедно правдата! Аз, Господ, творя това.”
Защото тъй казва Господ, който сътвори небесата; Той, Бог, който образува земята и който я създаде, той я утвърди, не напразно я сътвори; Той я образува за живеене: „Аз съм Господ и няма друг.”
Не Аз ли, Господ? и няма друг Бог освен мене, Бог праведен и който спасява, няма освен мене. Към мене се обърнете, и ще бъдете спасени, всички краища земни, защото аз съм Бог, и няма друг.
Кълна се в мене си; от устата ми излиза правда, дума неизменна, че пред мене ще се преклони всяко коляно, в мене ще се кълне всеки език. Само у Господа, ще казват за мене, има правда и сила; при Него ще дойдат и ще се засрамят всички, които са враждували против Него. Чрез Господа ще бъде оправдано и прославено цялото племе Израилево.

Това е Божие слово.

 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 84, 9ав-10.11-12.13-14 (О: Ис 45,8)

Росете, небеса, отгоре, и облаците да излеят праведния.
Да послушам, какво ще каже Господ Бог,
защото той ще изрече мир на своя народ и на своите избрани.
Тъй, неговото спасение е близо до ония, които му се боят,
за да обитава слава в нашата земя.

Росете, небеса, отгоре, и облаците да излеят праведния.

Милост и истина ще се срещнат,
правда и мир ще се целунат;
истината ще изникне из земята,
и правдата ще надникне от небесата.

Росете, небеса, отгоре, и облаците да излеят праведния.

И Господ ще даде добро,
и нашата земя ще даде своя плод.
Правдата ще тръгне пред Него
и ще тури на път стъпките си. 

Росете, небеса, отгоре, и облаците да излеят праведния.АЛИЛУЯ      
40.9-10


R: Алилуя, Алилуя

Възвиси силно гласа си, благовестителю; Ето, Господ иде със сила.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 7, 19-23


Разкажете на Иван, каквото видяхте и чухте.

Четене от светото Евангелие според Лука.          

В онова време:
Иван, като повика двама свои ученици, изпрати ги при Исуса да попитат: „Ти ли си Оня, който има да дойде, или другиго да чакаме? А те, като дойдоха при Него, рекоха: „Иван Кръстител ни прати при Тебе да попитаме: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или другиго да чакаме?”
А в тоя час Той излекува мнозина от недъзи и от зли духове и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Исус и рече: „Идете и разкажете на Иван, каквото видяхте и чухте: слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува; и блажен е оня, който се не съблазни поради Мене.”

Това е слово Господне.