3NA04

Четвъртък

 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 54, 1-10


Като напусната жена те вика Господ.

Четене из книгата на пророк Исаия.        

Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки; защото напустеницата има много повече деца от онази, която има мъж, казва Господ. Разшири мястото на шатрата си, разпусни покривите на жилищата си; недей се стеснява, – продължи въжата си и заякчи колците си. Защото ти ще се разпростреш надясно и наляво, и потомството ти ще завладее народи и ще насели опустошените градове.
Не бой се, защото няма да бъдеш посрамена; не се смущавай, защото няма да бъдеш поругана; ще забравяш посрамата на младостта си и няма вече да си спомняш безчестието на вдовството си. Защото твоят Творец е твой съпруг; Господ Саваот е името му, и твой изкупител и Светият Израилев; Той ще се нарече Бог на цяла земя.
Защото Господ те вика като жена, напусната и скърбеща духом, и като жена на младини, която е била отхвърлена, казва Бог твой. За малко време те оставих, но с голяма милост ще те прибера. В пламъка на гнева скрих от тебе лицето си за кратко време, но с вечна милост ще те помилвам, казва твоят Изкупител Господ.
Защото това за мене е като водите Ноеви: както се заклех, че водите Ноеви няма вече да дойдат на земята, тъй се заклех да ти се не гневя, нито да те укорявам. Планини ще се поместят, и хълмове ще се поклатят, но моята милост няма да отстъпи от тебе, и заветът на моя мир няма да се поклати, казва милуващият тебе Господ.

Това е Божие слово.



ОТПЕВЕН ПСАЛОМ


Ще те възхваля, Господи, задето ме въздигна, и не остави враговете ми да тържествуват над мене.

Ще те възхваля, Господи, задето ме въздигна,
и не остави враговете ми да тържествуват над мене.
Господи, ти изведе душата ми от ада,
и ме оживи, за да не слеза в гроба.

Ще те възхваля, Господи, задето ме въздигна, и не остави враговете ми да тържествуват над мене.

Пейте на Господа, негови светии,
славете паметта на неговата светиня.
Защото гневът му е за миг,
благословението му за цял живот,
вечер настъпва плач, а сутрин – радост.

Ще те възхваля, Господи, задето ме въздигна, и не остави враговете ми да тържествуват над мене.

Чуй, Господи, и помилвай ме:
Господи, бъди ми помощник.
И ти обърна тъгата ми в ликуване,
Господи, Боже мой, вечно ще те славя.

Ще те възхваля, Господи, задето ме въздигна, и не остави враговете ми да тържествуват над мене.



АЛИЛУЯ  


R: Алилуя, Алилуя

Пригответе пътя Господен, направете пътеките му прави: всяка плът ще види спасението Божие.

R: Алилуя, Алилуя



ЕВАНГЕЛИЕ
Лук 7, 24-30


Иван е ангелът, който трябва да приготви пътя Господен.

Четене от светото Евангелие според Лука.        

След като заминаха изпратените от Ивана, Исус почна да говори за Иван към народа:
„Какво излязохте в пустинята да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Този е, за когото е писано: „Ето, Аз изпращам пред лицето ти моя Ангел, който ще приготви твоя път пред тебе.”
Защото казвам ви: Между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Иван Кръстителя; ала по-малкият в царството Божие е по-голям от него.”
И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето се бяха кръстили с кръщението на Иван; а фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си.

Това е слово Господне.