3NA05

ПетъкПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 56, 1-За. 6-8


Моят дом ще се нарече молитвен дом за всички народи.

Четене из книгата на пророк Исаия.         

Тъй казва Господ:
„Пазете правосъдие и вършете правда: защото е близко моето спасение и откровението на моята правда. Блажен е мъжът, който върши това, и синът човешки, който се здраво придържа o това, който пази съботата да я не оскверни и варди ръката си, да не върши никакво зло. Синът на другоплеменника, който се е присъединил към Господа, да не казва: „Господ съвсем се отдели от своя народ” и скопецът да не казва: „Ето, аз съм сухо дърво”.
И синовете на другоплеменниците, които са се присъединили към Господа, за да му служат и да обичат името на Господа, да бъдат негови раби, – всички, които пазят съботата да я не осквернят и здраво се придържат o завета ми; аз ще ги заведа на светата си планина и ще ги възрадвам в моя дом за молитва; всесъженията им и жертвите им ще бъдат благоприятни върху моя жертвеник, защото моят дом ще се нарече молитвен дом за всички народи.”
Господ Бог, който събра разпръснатите израилтяни, казва: „Към събраните у Израиля ще събирам и други.”

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ.

Пс 66, 2-3. 5. 7-8 (О :4)

Да те възхвалят народите, Боже; да те възхвалят всички народи.

Боже, бъди милостив към нас, и ни благослови;
осветли ни с лицето си,
за да познаят на земята твоя път,
у всички народи твоето спасение.

Да те възхвалят народите, Боже; да те възхвалят всички народи.

Да се веселят и да се радват племената,
защото ти съдиш народите справедливо
и на земята управляваш племената.

Да те възхвалят народите, Боже; да те възхвалят всички народи.

Земята даде своя плод;
да ни благослови Бог, нашият Бог.
Да ни благослови Бог,
и да се убоят от Него всички земни краища. 

Да те възхвалят народите, Боже; да те възхвалят всички народи.АЛИЛУЯ


R:Алилуя, Алилуя

Дойди, Господи, да ни посетиш с мир, за да се радваме пред тебе със сърце съвършено.

R:Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ

Йоан 5, 33-36

Иван е светилник, който гори и свети.


Четене от светото Евангелие според Иван.          

В онова време Исус каза на юдеите: Вие бяхте пратени при Иван, и той засвидетелствува истината. Но Аз не от човек приемам свидетелство; ала казвам това, за да се спасите вие. Той беше светило, което гори и свети; а вие поискахте малко време да се радвате при светлината му.
Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Ивановото; защото делата, които ми даде Отец да извърша, самите тия дела, що Аз върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.”

Това е словото Господне.