3nd1N

III седмица
Неделя
Първа вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Боже в изгрева на времената
светлината сътворяваш.
Щом нощта над нас се спусне,
пеем химн – на Теб прослава.
Опрости ни греховете,
опази ни от смъртта.
Ний чеда сме Твои верни,
вярващите по света.
И дълбоко във сърцата
светлина да ни огрява –
нека е залог, начало
на небесната прослава.
Теб гласът ни възхвалява,
Отче, Свети Дух и Син,
и сърцето ни възпява
Бог – троичен и един. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 От изгрев до залез слънце нека бъде прославяно името Господне!
Псалм 112
Хвалете, слуги Господни, *
хвалете името Господне!
Нека бъде благословено името Господне, *
сега и във вековете!
От изгрев до залез слънце *
нека бъде прославяно името Господне.
Високо над всички народи е Господ, *
Неговата слава е над небесата.
Кой е като Господ, нашия Бог, *
Който живее във висините,
накланя се и гледа с внимание *
към небето и земята!
От прахта издига бедния, *
от калта въздига сиромаха,
за да го постави с князете, *
с князете на народа Му,
неплодната настанява вкъщи *
като майка, радваща се на децата си.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 От изгрев до залез слънце нека бъде прославяно името Господне!
Ант. 2 Чашата на спасението ще въздигна и името Господне ще призова!
Псалм 115
Повярвах и затова говорих: *
„Силно съм съкрушен“.
Поради необмислеността си казах: *
„Всеки човек е лъжа“.
Какво да въздам на Господ *
за всичките Му благодеяния към мен?
Чашата на спасението ще въздигна *
и името Господне ще призова!
Моите оброци ще дам на Господ *
пред целия Негов народ.
Скъпа е в очите на Господ *
смъртта на Неговите светии.
О, Господи, аз съм Твой слуга, *
син съм на Твоята слугиня.
Ти счупи моите окови, †
На Теб ще принеса хвалебствена жертва *
и името Ти ще призова.
Моите оброци ще дам на Господ *
пред целия Негов народ,
в дворите на дома Господен, *
сред теб, Йерусалиме!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Чашата на спасението ще въздигна и името Господне ще призова!
Ант. 3 Господ Исус се смири в смъртта, затова Бог Го възнесе в славата!
Кантик Фил. 2, 6-11
Исус Христос, бидейки в образ Божи, *
не счете, че трябва твърдо да държи
на равенството Си с Бога.
Но понизи Себе Си, като прие образ на слуга, †
и се уподоби на хората, *
и на вид се оказа като човек.
Смири Себе Си, †
бидейки послушен до смърт, *
и то смъртта на кръста.
Затова и Бог Го въздигна високо †
и Му даде име, *
по-възвишено от всяко име.
Та в името на Исус да преклони нозе *
всичко небесно, земно и подземно,
и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, *
за слава на Бога Отец.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Господ Исус се смири в смъртта, затова Бог Го възнесе в славата!
Кратко четиво Евр. 13, 20-21
Бог на мира, Който, чрез Кръвта на Вечния Завет, въздигна от мъртвите Великия Пастир на овцете – нашия Господ Исус Христос, нека ви направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълните волята Му, като върши у вас всичко, което Му е угодно, чрез Христос Исус. На Него вечна слава! Амин!
Кратки възгалси
Н. Колко велики са * делата Ти, Господи!
Колко велики са * делата Ти, Господи!
В. Ти ги създаде с премъдрост и любов –
* делата Ти, Господи!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Колко велики са * делата Ти, Господи!
Ант. Исус проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест у народа!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Исус проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест у народа!
Просби
Христос се смили над гладния народ и извърши за него чудеса с любов. Нека смирено и с набожност възкликнем към Него:
Затвърди ни в Твоята любов, Господи!
Стори днес да се уповаваме на благата, произтичащи от Твоята доброта,
– за да Ти поднасяме изобилни плодове с чисто сърце.
Ти, Който си светлина и спасение на хората, закриляй проповядващите Благата Вест по света,
– разпали в тях огъня на Твоя Дух.
Стори всички хора да се трудят заедно и с достойнство,
– за да живеят в съответствие с истините на нашата Свята Вяра.
Изцелителю на душите и телата, дари утеха и подкрепа на болните и умиращите,
– посети ни и ни обнови поради милостта Си.
Дари на нашите покойници, чиито имена са записани в Книгата на
Живота,
– Вечното Блаженство.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, молим Те, направлявай нашите дела според благоволението Си, за да заслужим да принасяме обилни плодове в името на Твоя възлюбен Син Исус Христос.
Той е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!