3ndJ

Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, пръв ден, последен,
ден от светлина огрян.
Господ Исус е възкръснал
и към нас протяга длан.
Мир на небето и земята,
мир във всички векове,
мир на верните в сърцата
със Христовата любов.
Пейте всички: „Алилуя!“
Църквата да проехти,
нека Тя Те възхвалява,
в общността на вси светии.
Слава Тебе, о, Исусе.
Отче, носим Те в сърцето.
Чест на Бога Свети Дух
и ликуване в небето. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Чуден е Господ във висините! Алилуя!
Псалм 92
Господ царува! Той е облечен с величие! *
Господ е препасан с могъщество!
Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. *
Твоят престол, Боже, е утвърден преди времената – Ти си вечен.
Издигат реките, Господи, †
издигат реките гласа си, *
издигат реките вълните си.
Но повече от шума на многото води, †
на силните морски вълни *
е силен във висините Господ.
Без друго са верни Твоите откровения. *
На Твоя дом, Господи,
подобава святост през дълги дни.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Чуден е Господ във висините! Алилуя!
Ант. 2 Хвален си Ти, Господи, и прославен във вековете! Алилуя!
Кантик Дан. 3, 57-88. 56
Всички дела Господни, благославяйте Господ, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Ангели Господни, благославяйте Господ, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте, небеса, Господ, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, всички води,
които сте по-високо от небесата, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Господ, всички сили Господни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, слънце и луна, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, звезди небесни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, всички дъждове и роси, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, огън и жар, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, студ и пек, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, роса и скреж, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, нощи и дни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, светлина и тъмнина, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, лед и мраз, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, скреж и сняг, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, мълнии и облаци, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Нека земята благославя Господ, *
нека Му пее и Го прославя във вековете.
Благославяйте Господ, планини и хълмове, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, всичко никнещо по земята, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, извори, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, реки и морета, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, китове и всичко, което се движи във водите, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, всички птици небесни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, зверове и всички животни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, синове човешки, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благослови, Израиле, Господ, *
пей и Го прославяй във вековете.
Благославяйте Господ, свещеници Господни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, слуги Господни, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, духове и души на праведните, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, праведни и смирени по сърце, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Благославяйте Господ, Анания, Азария и Мисаел, *
пейте и Го прославяйте във вековете.
Да благославяме Отца и Сина със Светия Дух,
да Го хвалим и прославяме във вековете.
Благословен си Ти, Господи, върху твърдта небесна; *
и възхваляван, и прославян, и възвеличаван във вековете.
Не се произнася: „Слава…“
Ант. 2 Хвален си Ти, Господи, и прославен във вековете! Алилуя!
Ант. 3 Хвалете Господ от небесата! Алилуя! †
Псалм 148
Хвалете Господ от небесата, *
† хвалете Го във висините.
Хвалете Го всички Негови ангели, *
хвалете Го всички Негови войнства.
Хвалете Го, слънце и луна, *
хвалете Го, всички блестящи звезди.
Хвалете Го, небеса на небесата *
и води, които сте по-високо от небесата.
Нека хвалят името на Господ, *
защото Той заповяда и бяха създадени,
постави ги за вечни векове, *
даде наредби, които няма да се нарушат.
Хвалете Господ от земята, *
вие, големи риби и всички бездни,
огън и град, сняг и мъгла *
и ти, бурни ветре, който изпълняваш Словото Му.
Планини и всички хълмове, *
плодородни дървета и всички кедри,
зверове и всеки добитък, *
влечуги и птици крилати,
земни царе и всички народи, *
князе и всички земни съдии,
момци и девойки, старци и деца – *
нека всички хвалят името на Господ.
Защото само Неговото име е възвеличено, *
Неговата слава е на небесата и на земята.
Той въздига рога на Своя народ, *
славата на всички Свои светии,
на синовете Израилеви *
и на близкия Му народ.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Хвалете Господ от небесата! Алилуя!
Кратко четиво Йез. 37, 12b-14
Така казва Господ Бог: „Ето, Аз ще отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе Мой, от гробовете ви, ще ви въведа в земята Израилева. И ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе Мой, от гробовете ви. Ще вложа във вас Моя Дух и ще оживеете, ще ви настаня във вашата земя и ще познаете, че Аз, Господ, казах това и го извърших.“
Кратки възгласи
Н. Христе, Син на живия Бог, * смили се над нас!
Христе, Син на живия Бог, * смили се над нас!
Н. Ти, Който седиш отдясно на Отца –
* смили се над нас!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Христе, Син на живия Бог, * смили се над нас!
Ант. Следвайте ме – казва Господ – и ще ви направя ловци на хора!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Следвайте ме – казва Господ – и ще ви направя ловци на хора!
Просби
Бог изпрати Светия Дух, за да бъде блажена светлина във всички сърца. Нека се помолим:
Просветли Твоя народ, Господи!
Благословен бъди, Боже – наша светлина,
– Ти, Който поради славата Си ни изпрати този нов ден.
Ти, Който просветли света чрез Възкресението на Твоя Син,
– излей тази светлина заради Църквата Си над всички хора.
Ти, Който озари учениците на Твоя Единороден Син чрез Светия Дух,
– стори да остане в Твоята Църква, за да Ти бъде винаги вярна.
О, Светлина на народите, спомни си за потъналите в мрака на греха,
– отвори очите на сърцата им, за да познаят Теб, единствения истинен Бог.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи вечни Боже, молим Те, направлявай нашите дела според благоволението Си, за да заслужим да принасяме обилни плодове в името на Твоя възлюбен Син Исус Христос.
Той е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!