3ndMD

Неделя
III седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.От път под жаркото слънце
отруден седна, Исусе,
при кладенеца на Яков
да ни поиш със слово.
2.Там обеща ни водата,
която от Теб извира,
тя дава сили на всички
унили в пътя към Бога.
3.С Тебе, за Тебе и в Тебе
нека е свят денят ни,
усилията ни скромни
със радост Бога да славят.
4..На Теб Христе, на Отца Ти,
със Свѐтия Дух на обич,
да бъде слава навеки,
да бъде мир на земята. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. В утеснението си викнах към Господа * и Господ ме послуша. / Алилуя.
Псалм 117 (118)
Празничен благодарствен химн
Исус е камъкът, който, пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла. (Деян. 4:11)

І
Славете Господа, защото Той е благ, *
защото милостта Му е вечна.

Да каже сега домът Израилев: *
Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Да каже сега домът Ааронов: *
Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Да кажат сега, които се боят от Господа: *
Той е благ, защото милостта Му е вечна.

В утеснението си викнах към Господа *
и Господ ме послуша и на простор ме изведе.

Господ е с мене, няма да се уплаша: *
какво ще ми стори човек?

Господ ми е помощник, *
ще гледам срещу моите врагове.

По-добре да се уповаваме на Господа, *
отколкото да се надяваме на князе.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. В утеснението си викнах към Господаи Господ ме послуша. / Алилуя.

Ант. 2. Десницата Господня * ме повдигна. / Алилуя.
ІІ
Всички народи ме бяха окръжили, *
но с името Господне аз ги повалих;

обсадиха ме, обиколиха ме, *
но с името Господне аз ги повалих.

Обиколиха ме, както пчели обикалят мед, +
и угаснаха като огън в тръне: *
с името Господне аз ги повалих.

Блъснаха ме силно, за да падна, *
ала Господ ме подкрепи.

Господ е моя сила и песен; *
Той стана мое спасение.

Глас на радост и спасение *
в жилищата на праведните;

десницата на Господа твори сила! +
Десницата Господня е висока, *
десницата Господня твори сила!

Няма да умра, но ще живея *
и ще разгласям делата Господни.

Господ ме строго наказа, *
ала на смърт ме не предаде.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Десницата Господня ме повдигна. / Алилуя.

Ант. 3. Господ е Бог * и ни осия. / Алилуя.
ІІІ
Отворете ми портите на правдата: *
ще вляза в тях, ще прославя Господа.

Ето портите Господни: *
праведните ще влязат в тях.

Славя Те, че ме послуша *
и стана мое спасение.

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, *
той стана глава на ъгъла:

това е от Господа *
и е дивно в очите ни.

Тоя ден е Господ сътворил: *
да се зарадваме и да се развеселим в него.

О, Господи, спаси! *
О, Господи, спомогни!

Благословен, който иде в името Господне! *
Благославяме ви от дома Господен.

Господ е Бог и ни осия; +
връзвайте с въже жертвата, *
водете я към роговете на жертвеника.

Ти си мой Бог: ще Те славя; *
Ти си мой Бог: ще Те превъзнасям.

Славете Господа, защото Той е благ, *
защото милостта Му е вечна.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Господ е Бог / и ни осия. / Алилуя.

Четене ( Рим. 8:22-23)
Знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат досега; и не само те, но и ние сами,
които имаме начатъците на Духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение –
изкупване на нашето тяло.

В. Благославяй, душо моя, Господа.
Вс. Той избавя от гроб твоя живот.

Молитва от текстовете за времената.