3NW01

III Пасхална седмица – Понеделник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Не можаха да противостоят
на мъдростта и духа, с който говореше.
Четене от деянията на Апостолите.                      6,8-15
В онези дни: Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа.
Като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тая на киринейци, александрийци и на тия, що бяха от Киликия и Асия, влязоха в препирня със Стефан. Ала не можаха да противостоят на мъдростта и духа, с който говореше.
Тогава подучиха някои човеци да кажат: „Чухме го да говори хулни думи против Мойсей и против Бога. И подбудиха народа, стареите и книжниците и, като го нападнаха, грабнаха го и заведоха в Синедриона.
И представиха лъжливи свидетели, които казваха: „Тоя човек не престава да говори хулни думи против това свето място и против Закона. Защото го чухме да казва, че тоя Исус Назарей ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Мойсей.”
И всички, които седяха в Синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на ангел.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,23-24.26-27.29-30 (О: 1)
Блажени непорочните в пътя си. или: Алилуя.
Князете седят и се наговарят против Мене, а Твоят раб размишлява за Твоите наредби.
Твоите откровения са моя утеха, и Твоите устави – мои съветници.
Блажени непорочните в пътя си
Обявих моите пътища, и Ти ме чу; научи ме на Твоите наредби.
Дай ми да разбера пътя на Твоите заповеди, и ще размислям за Твоите чудеса. 
Блажени непорочните в пътя си
Отдалечи от мене пътя на лъжата, и ми дай благосклонно Твоя закон. Избрах пътя на истината, турих пред себе си Твоите съдби. 
Блажени непорочните в пътя си
АЛИЛУЯ       Мт 4,4в
* Алилуя. * Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Трудете се не за храна тленна,
а за храна, която пребъдва до живот вечен.
Четене от светото Евангелие според Иван.         6,22-29
На другия ден народът, който стоеше отвъд морето, видя, че там, освен един кораб, в който бяха влезли учениците Му, друг нямаше, и че Исус не бе влизал в кораба с учениците Си, а учениците Му сами бяха отплували. При това бяха дошли от Тивериада други кораби близо до онова място, дето бяха яли хляб, след Господнето благословение.
И тъй, когато народът видя, че там няма Исуса, нито учениците Му, влезе в кораби и преплува в Капернаум, да дири Исуса. И като Го намери отвъд морето, рече Му: „Рави, кога дойде тук?”
Исус им отговори и рече: „Истина, истина ви казвам: дирите Ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син Човеческий: защото върху Него е положил Своя печат Бог Отец.”
Тогава Го попитаха: „Какво да правим, за да извършваме делата Божии?”
Исус им отговори и рече: „Делото Божие е това – да повярвате в Оня, когото е Той пратил.”
Това е слово Господне.