3NW01

III Пасхална седмица

Понеделник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 6,8-15

Не можаха да противостоят на мъдростта и духа, с който говореше.

Четене от деянията на Апостолите.                     

В онези дни: Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа. Като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тая на киринейци, александрийци и на тия, що бяха от Киликия и Асия, влязоха в препирня със Стефан. Ала не можаха да противостоят на мъдростта и духа, с който говореше. Тогава подучиха някои човеци да кажат: „Чухме го да говори хулни думи против Мойсей и против Бога. И подбудиха народа, стареите и книжниците и, като го нападнаха, грабнаха го и заведоха в Синедриона. И представиха лъжливи свидетели, които казваха: „Тоя човек не престава да говори хулни думи против това свето място и против Закона. Защото го чухме да казва, че тоя Исус Назарей ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Мойсей.” И всички, които седяха в Синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на ангел.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,23-24.26-27.29-30 (О: 1)

Блажени непорочните в пътя си. или: Алилуя.

Князете седят и се наговарят против Мене,
а Твоят раб размишлява за Твоите наредби.
Твоите откровения са моя утеха,
и Твоите устави – мои съветници.

Блажени непорочните в пътя си.

Обявих моите пътища, и Ти ме чу;
научи ме на Твоите наредби.
Дай ми да разбера пътя на Твоите заповеди,
и ще размислям за Твоите чудеса.

Блажени непорочните в пътя си.

Отдалечи от мене пътя на лъжата,
и ми дай благосклонно Твоя закон.
Избрах пътя на истината,
турих пред себе си Твоите съдби.

Блажени непорочните в пътя си.


АЛИЛУЯ      
Мт 4,4в
R:  Алилуя, Алилуя
Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста.
R:  Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 6,22-29

Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

На другия ден народът, който стоеше отвъд морето, видя, че там, освен един кораб, в който бяха влезли учениците Му, друг нямаше, и че Исус не бе влизал в кораба с учениците Си, а учениците Му сами бяха отплували. При това бяха дошли от Тивериада други кораби близо до онова място, дето бяха яли хляб, след Господнето благословение. И тъй, когато народът видя, че там няма Исуса, нито учениците Му, влезе в кораби и преплува в Капернаум, да дири Исуса. И като Го намери отвъд морето, рече Му: „Рави, кога дойде тук?” Исус им отговори и рече: „Истина, истина ви казвам: дирите Ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син Човеческий: защото върху Него е положил Своя печат Бог Отец.” Тогава Го попитаха: „Какво да правим, за да извършваме делата Божии?” Исус им отговори и рече: „Делото Божие е това – да повярвате в Оня, когото е Той пратил.”

Това е слово Господне.