3NW02

III Пасхална седмица – Вторник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господи Исусе, приеми духа ми.
Четене от деянията на Апостолите.                       7,51-59
В онези дни: Стефан казваше на народа и старейте и книжниците: “Вие твърдоглавци и необрязани по сърце и уши, вие всякога се противите на Светия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиваха ония, които предизвестиха идването на Праведника, чиито предатели и убийци станахте вие сега, – вие, които приехте закона при служение на Ангелите, а го не спазихте.”
Като чуваха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха със зъби срещу него.
А Стефан, изпълнен със Дух Свети, като погледна към небето, видя славата Божия и Исуса да стои отдясно на Бога, и каза: Ето, виждам небесата отворени и Сина Човеческий да седи отдясно на Бога.”
Но те, като закрещяха с висок глас, затулиха ушите си и единодушно се нахвърлиха върху него и, като го изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му; а свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък, на име Савел, и хвърляха камъни върху Стефана, който се молеше и думаше: “Господи Исусе, приеми духа ми.”
А Савел одобряваше убийството му.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 30,3сд-4.6аб и 7в и 8а17 и 21аб (О: 6а)
В Твоите ръце предавам духа си, Господи, или: Алилуя.
Бъди ми каменна твърдина, и дом за прибежище, за да ме спасиш. Защото Ти си моя каменна планина и моя ограда; заради Твоето име води ме и ме управяй. 
В Твоите ръце предавам духа си, Господи
В Твоите ръце предавам духа си; и си ме избавял, Господи, Боже на истината.
Аз се уповавам на Господа.
Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост. 
В Твоите ръце предавам духа си, Господи
Яви на Твоя раб светлото Си лице, спаси ме с Твоята милост.
Ти ги укриваш под покрива на лицето Си, от човешките вълнения. 
В Твоите ръце предавам духа си, Господи
АЛУЛИЯ       Ив 6,35
* Алилуя. * Аз съм хлябът на живота, казва Господ; който дохожда при Мене, няма да огладнее. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не Мойсей, а Моят Отец
ви дава истинския хляб от небето.
Четене от светото Евангелие според Иван.          6,30-35
В онова време: Народът каза на Исус:
“Каква личба даваш, за да видим и Ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано: “Хляб от небето им даде да ядат.”
А Исус им рече: “Истина, истина ви казвам: Не Мойсей ви даде хляба от небето, а моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света.” А те Му казаха: “Господи, давай ни всякога тоя хляб.”
Исус им рече: “Аз съм хлябът на живота; който дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога.”
Това е слово Господне.