3NW02

III Пасхална седмица

Вторник
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 7,51-59

Господи Исусе, приеми духа ми.

Четене от деянията на Апостолите.                      

В онези дни: Стефан казваше на народа и старейте и книжниците: „Вие твърдоглавци и необрязани по сърце и уши, вие всякога се противите на Светия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиваха ония, които предизвестиха идването на Праведника, чиито предатели и убийци станахте вие сега, – вие, които приехте закона при служение на Ангелите, а го не спазихте.” Като чуваха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха със зъби срещу него. А Стефан, изпълнен със Дух Свети, като погледна към небето, видя славата Божия и Исуса да стои отдясно на Бога, и каза: Ето, виждам небесата отворени и Сина Човеческий да седи отдясно на Бога.” Но те, като закрещяха с висок глас, затулиха ушите си и единодушно се нахвърлиха върху него и, като го изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му; а свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък, на име Савел, и хвърляха камъни върху Стефана, който се молеше и думаше: „Господи Исусе, приеми духа ми.” А Савел одобряваше убийството му.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 30,3сд-4.6аб и 7в и 8а17 и 21аб (О: 6а)

В Твоите ръце предавам духа си, Господи. или: Алилуя.

Бъди ми каменна твърдина,
и дом за прибежище, за да ме спасиш.
Защото Ти си моя каменна планина и моя ограда;
заради Твоето име води ме и ме управяй.

В Твоите ръце предавам духа си, Господи.

В Твоите ръце предавам духа си;
и си ме избавял, Господи, Боже на истината.
Аз се уповавам на Господа.
Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост.

В Твоите ръце предавам духа си, Господи.

Яви на Твоя раб светлото Си лице,
спаси ме с Твоята милост.
Ти ги укриваш под покрива на лицето Си, от човешките вълнения.
Яви на Твоя раб светлото Си лице.

В Твоите ръце предавам духа си, Господи.


АЛУЛИЯ
Йоан 6,35


R: Алилуя, Алилуя

Аз съм хлябът на живота, казва Господ; който дохожда при Мене, няма да огладнее.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 6,30-35

Не Мойсей, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Народът каза на Исус: „Каква личба даваш, за да видим и Ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано: „Хляб от небето им даде да ядат.” А Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: Не Мойсей ви даде хляба от небето, а моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света.” А те Му казаха: „Господи, давай ни всякога тоя хляб.” Исус им рече: „Аз съм хлябът на живота; който дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога.”

Това е слово Господне.