3NW04

III Пасхална седмица

Четвъртък
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 8,26-40

Ако вярваш от все сърце, може да се кръстиш.

Четене от деянията на Апостолите.                      

В онези дни: Ангел Господен говори на Филип и му казва: „Стани и тръгни към юг по пътя, който води от Йерусалим за Газа и който е пуст”. Той стана и отиде. И ето, един Етиопиан, скопец велможа на Кандакия, етиопска царица, пазител на всичките й съкровища, който бе дошъл в Йерусалим на поклонение. Връщаше се и, седнал в колесницата си, четеше пророка Исаия. А духът каза на Филип: „Приближи се и допри до тая колесница”. Филип се затече и, като чу, че той чете пророк Исаия, рече: „Разбираш ли това, що четеш?” Той му отговори: „Как ще мога, ако някой не ме упъти?” И помоли Филип да се качи и седне при него. А мястото от Писанието, което четеше, беше това: „Като овца на клане бе заведен, и както агнето е безгласно пред своя стригач, тъй и той не отваря устата си. При унижението Му, той бе лишен от праведен съд. Но рода Му кой ще обясни? Защото се отнема животът Му от земята.” Тогава скопецът заговори и каза на Филип: „Моля те, за кого говори това пророкът? За себе си ли, или за друг някой?” Филип отвори устата си и, като начена от това Писание, благовести му за Исуса. И както си вървяха по пътя, стигнаха до една вода; и скопецът рече: „Ето вода; какво ми пречи да се кръстя?” А Филип му каза: „Ако вярваш от все сърце, може.” Той отговори и рече: „Вярвам, че Исус Христос е Син Божи.” И заповяда да спрат колесницата. И слязоха двамата във водата, Филип и скопецът, и кръсти го. Когато пък излязоха из водата, Дух Свети слезе върху скопеца, а Филипа грабна Ангел Господен, и скопецът го вече не видя; и радостен продължи пътя си. А Филип се озова в Азот и, през дето минаваше, благовестеше по всички градове, докато стигне в Кесария.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 65,8-9.16-17.20 (О: 1)

Възкликни към Бога, цяла земьо. или; Алилуя.

Благословете, народи, нашия Бог,
и възгласете му хвала;
Той запази живота на душата ни,
и не даде да се поклати ногата ни.

Възкликни към Бога, цяла земьо.

Дойдете, послушайте всички,
които се боите от Бога,
и Аз ще ви разкажа,
какво стори Той за душата ми.

Възкликни към Бога, цяла земьо.

Викнах към Него с устата си,
и Го превъзнесох с езика си. 
Благословен Бог, който не отхвърли молитвата ми,
и не отвърна от мене милостта си.

Възкликни към Бога, цяла земьо


АЛИЛУЯ
Йоан 6,51-52

R: Алилуя, Алилуя

Аз съм живият хляб, който слезе от небето, казва Господ; ако някой яде от този хляб, ще живее во всеки.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 6,44-52

Аз съм живият хляб, който слезе от небето.

Четене от светото Евангелие според Йоан.       

В онова време: Исус каза на народа: „Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, който Ме е пратил; и аз ще го възкреся в последния ден. У пророците е писано: „И ще бъдат всички от Бога научени.” Всеки, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при Мене. Това не значи, че Отца е видял друг някой освен Онзи, който е от Бога; Тоя именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам: Който вярва в Мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха мана в пустинята, и умряха; а хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб, ще живее вовеки; а хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света.”

Това е слово Господне.