1NWP-a

ПЪРВА ПОСТНА СЕДМИЦА
Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Създаването и грехът на прародителите.
Четене из книгата Битие.    2, 7-9; 3, 1-7
Създаде Господ Бог човека от земна пръст вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.
И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде. И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави на глед и добри за ядене; и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване добро и зло.
Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог създаде. И рече тя на жената: „Истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в рая?”
Жената отговори на змията: „Плодове от дърветата можем да ядем; само от плодовете на дървото, що е посред рая, рече Бог: Не яжте от тях и не се докосвайте до тях, за да не умрете.”
Тогава змията рече на жената: „Не, няма да умрете; но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло.”
Видя жената, че дървото е добро за ядене и че е приятно за очите и многожелано, защото дава знание, взе от плодовете му и яде, па даде и на мъжа си, та яде и той. Тогава се отвориха очите на двамата. И като разбраха, че са голи, съшиха смокинени листа и си направиха препасници.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50, 3-4.5-6а.12-13.14 и 17 ( О: Ср За)
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
Помилвай ме, Боже, по милостта си, и по многото си щедрости заличи беззаконието ми.
Напълно ме умий от моята вина, и очисти ме от моя грях.
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
Защото беззаконието си аз съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.
Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших, и лошо пред Тебе извърших.
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си; и светия Твой дух не отнемай от мене.
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
Върни ми радостта на Твоето спасение и във великодушие ме утвърди. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала.
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
ВТОРО ЧЕТИВО
Дето пък се умножи грехът,
там се преумножи благодатта.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.   5, 12-19
Братя:
Както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха; – защото и преди закона имаше грях в света; ала грях се не смята, кога няма закон. Обаче смъртта царува от Адам до Мойсей и над несъгрешилите с престъпление, подобно на престъплението на Адам, който е образ на бъдещето.
Но дарът не е като престъплението; защото, ако поради престъплението на едного измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на Едного Човека, Исуса Христа, се изля преизобилно върху многото. И дарът не е като осъждането, станало чрез единия човек, който съгрешил; защото съденето за едно престъпление води към осъждане, а дарът – от много престъпления към оправдание.
Защото, ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез него единия, много повече ония, които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Едного Исуса Христа.
И така, както чрез престъплението на едного дойде осъждане на всички човеци, тъй и чрез правдата на Едного дойде на всички човеци оправдание за живот. Защото, както чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни, тъй и чрез послушанието на Едного мнозина ще станат праведни.
Това е Божие слово.
или по-краткото
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.   5, 12,17-19
Братя:
Както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха.
Защото, ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез него единия, много повече ония, който приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Едного Исуса Христа.
И така, както чрез престъплението на едного дойде осъждане на всички човеци, тъй и чрез правдата на Едного дойде на всички човеци оправдаване за живот. Защото както чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни, и тъй чрез послушанието на Едного мнозина ще станат праведни.
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО    Мт 4, 4в
Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста
ЕВАНГЕЛИЕ
Исус пости четиридесет дни и е изкушаван.
Четене от светото Евангелие според Матей.        4, 1-11
В онова време:
Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола, и, като пости четиридесет дена и четиридесет нощи, най-сетне огладня.
И приближи се до Него изкусителят и рече: „Ако си Син Божий, кажи, тия камъни да станат хлябове.”
А Той му отговори и рече: „Писано е: Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста.”
Тогава дяволът Го завежда в светия град и Го поставя на храмовата стреха, и Му казва: „Ако си Син Божий, хвърли се долу, защото писано е: На Ангелите си ще заповяда за Тебе, и на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш o камък ногата си.”
Исус му рече: Писано е също: Няма да изкусиш Господа, Бога твоего.”
Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на света и тяхната слава, и Му дума: „Всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.”
Тогава Исус му казва: „Махни се от Мене, сатана! Защото писано е: На Господа, твоя Бог ще се поклониш и Нему едному ще служиш.” Тогава дяволът Го оставя, и ето, ангели дойдоха и Му служеха.
Това е слово Господне.