3NZ-a

ТРЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
В езическа Галилея народът
видя голяма светлина.
Четене из книгата на пророк Исаия.         9,1-4
Предишното време унизи земята Завулонова и земята Нефталимова; но послешното – ще възвеличи крайморския път, отвъд Йордан­ската страна, езическа Галилея.
Народът, който ходеше в тъмнина, ще види голяма светлина; върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина. Ти ще умножиш народа, ще увеличиш радостта му. Той ще се весели пред Тебе, както се веселят през жетва, както се радват при дележ на плячка.
Защото ярема, който му тежеше, и жезъла, който го поразяваше, и пръчката на неговия притеснител – Ти ще съкрушиш, както в деня на Мадиам.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26,1.4.13-14 (O: 1а)
Господ е моя светлина и мое спасение.
Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? 
Господ е моя светлина и мое спасение.
Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам Неговия храм. 
Господ е моя светлина и мое спасение.
Но аз вярвам, че ще видя Господната благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти: надявай се на Господа. 
Господ е моя светлина и мое спасение.
ВТОРО ЧЕТИВО
Да говорите всички едно и също,
и да няма помежду ви разцепления.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           1,10-13.17
Моля ви, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да говорите всички едно и също, и да няма помежду ви разцепления, а бъдете съединени в един дух и в една мисъл.
Защото узнах от домашните на Хлоя за вас, братя мои, че помежду ви имало раздори. А това казвам, защото един от вас дума: „Аз съм Павлов”, друг: „Аз пък – Аполосов”, трети: „Аз съм Кифин”, а друг: „Аз пък – Христов”.
Нима Христос се е разделил? Нима Павел биде разпнат за вас? Или в име Павлово се кръстихте?
Защото Христос не ме прати да кръщавам, а да благовествувам, и то не с мъдри думи, за да не се обезсили кръстът Христов.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 4,23
* Алилуя. * Исус проповядваше Евангелието на царството и изце­ряваше всяка немощ у народа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дойде в Капернаум,
за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия.
Четене от светото Евангелие според Матей.        4,12-23
Като чу Исус, че Иван е предаден, отиде в Галилея; и като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови, за да се сбъдне реченото от пророк Исаия, който казва: „Земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина.”
Оттогава Исус начена да проповядва и да казва: „Покайте се, защото се приближи царството небесно.”
И като вървеше покрай Галилейското море, видя двама братя, Симон, наричан Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И казва им: „Вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите, и тръгнаха след Него. Оттам като отиде по-нататък, видя други двама братя, Яков Зеведеев и брата му Иван, в кораб със Зеведея, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика. Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след Него.
И ходеше Исус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа.
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Матей.        4,12-17
Като чу Исус, че Иван е предаден, отиде в Галилея; и като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: „Земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина.”
Оттогава Исус начена да проповядва и да казва: „Покайте се, защото се приближи царството небесно.”
Това е слово Господне.