3NZ-b

ТРЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година B
ПЪРВО ЧЕТИВО
Отвърнаха се Ниневийци от лошия път.
Четене из книгата на пророк Йона.                      3,1-5.10
И биде слово Господне към Йона: „Стани, иди в Ниневия, град голям, и проповядвай в нея, което аз ти заповядах.” Стана Йона и отиде в Ниневия според словото Господне.
А Ниневия беше град голям у Бога, на три дни ход. И почна Йона да ходи по града, колкото може да изходи в един ден, и проповядваше, думайки: „Още четиридесет дни и Ниневия ще бъде разрушена!”
И повярваха Ниневийци в Бога: обявиха пост и облякоха се във вретище, мало и голямо.
И видя Господ делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съжали за злото, за което бе казал, че ще напрати върху тях, и го не напрати.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 24,4вс-5ав.6-7вс.8-9 (О: 4в)
Покажи ми, Господи, Твоите пътища.
Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение.
Покажи ми, Господи, Твоите пътища.
Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са от века.
По милостта си спомни си за мене по Твоята благост, Господи.
Покажи ми, Господи, Твоите пътища.
Благ и праведен е Господ, затова учи грешниците на път, насочва кротките към правда и учи кротките на своите пътища.
Покажи ми, Господи, Твоите пътища.
ВТОРО ЧЕТИВО
Образът на този свят е преходен.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.           7,29-31
Това ви казвам, братя, защото времето нататък е късо, та ония, които имат жени, да бъдат като че нямат; и които плачат – като че не плачат; и които се радват – като че се не радват; и които купуват – като че не притежават; и които се ползуват от тоя свят – като да се не ползуват; защото е преходен образът на тоя свят.
Товае Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мр 1,15
* Алилуя. * Наближи царството Божие, вярвайте в Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Покайте се и вярвайте в Евангелието.
Четене от светото Евангелие според Марко.       1,14.20
След като бе предаден Иван, Исус дойде в Галилея, и проповядвайки благовестието за царството Божие, казваше: „Времето се изпълни, и наближи царството Божие: покайте се и вярвайте в Евангелието.”
А като вървеше покрай Галилейско море, видя Симон и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И рече им Исус: „Вървете след Мене и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.” И те веднага тръгнаха.
И като отмина малко, Той видя Яков Зеведеев и брата му Иван, също в кораб, да кърпят мрежите си; И тозчас ги повика. И те оставиха баща си Зеведей в кораба с надничарите и тръгнаха след Него.
Това е слово Господне.