3NZ01.1

Понеделник – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Веднъж принесе Себе си в жертва,
 за да отнеме греха, втори път
 ще се яви на ония, които Го очакват.
Четене от посланието до евреите.             9,15.24-28
Братя, Христос е ходатай на нов завет, та след смъртта, станала за изкупване от престъпленията през първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство.
Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е самообраз на истинското, но и в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас. И не за да принася Себе Си много пъти в жертва, както първосвещеникът вляза в светилището всяка година с чужда кръв, инак, Той трябваше много пъти да пострада от създание мира; а сега веднъж завинаги, в края на вековете, се яви, за да премахне греха, като се принесе Сам в жертва.
И както на човеците е отредено да умират един път, а след това – съд: тъй и Христос, веднъж като принесе Себе Си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които Го очакват за спасение.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97,1.2-Зав.Зсд-4.5-6 (O: 1а)
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши.
Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни си Той Своята милост и верността към Израилевия дом.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши.
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо, тържествувайте, веселете се и пейте.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши.
Пейте на Господа с гусли, с гусли и глас псаломски;
при звука на тръби и рог тържествувайте пред царя Господен.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дошъл е краят на Сатаната.
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,22-30
В онова време:
Дошлите от Йерусалим книжници казваха, „че в Него е Веелзевул, и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз”.
И като ги повика, говореше им с притчи: „Как може сатана да изгонва сатаната?” Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя. И ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя; и ако Сатана е възстанал против себе си и се е разделил, не може устоя, дошъл е краят му. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, и тогава ограбва къщата му.
Истина ви казвам: на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили; но който похули Светия Дух, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане. Понеже говореха: „В Него има нечист дух.”
Това е слово Господне.