3NZ04.1

Четвъртък
Година I


ПЪРВО ЧЕТИВО
Евр 10,19-25

Нека държим неотклонно изповеданието на надеждата и нека бъдем внимателни един към друг, за да се насърчаваме към любов.

Четене от посланието до евреите.

И тъй, братя, като имаме дръзновение да влизаме в светилището чрез кръвта на Исуса Христа, по нов и жив път, който отново ни отвори Той чрез завесата, сиреч, плътта Си, и като имаме велик Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искренно сърце, при пълна вяра, след като с поръсване очистим сърцата от лукава съвест и умием тялото с чиста вода.
Нека държим неотклонно изповеданието на надеждата, защото верен е Оня, който е обещал: и нека бъдем внимателни един към друг, за да се насърчаваме към любов и добри дела, като не напущаме събранието си, както някои имат обичай, а да се подканяме един други, и толкова повече, колкото видите, че приближава денят съдни.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 23,1-2.3-4ав.5-6 (О: срв 6)

Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.

Господня е земята и онова, що я изпълня,
вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета,
и върху реки я утвърди.

Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.

Кой ще възлезе на планината Господня,
или кой ще застане на Неговото свято място?
Оня, чийто ръце са невинни и сърцето чисто,
и не се е клел в думите Си напразно.

Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.

Той ще получи благословение от Господа
и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят,
които търсят Твоето лице, Боже Яковов.

Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.

АЛИЛУЯ      
Пс 118,105

R: Алилуя, Алилуя
Твоето слово е светило за ногата ми и светлина за пътеката ми.

R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 4,21-25

Светило се донася, за да се сложи на светилник. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

Четене от светото Евангелие според Марко.      

В онова време:
Исус казваше на народа: „Затова ли се донася светило, за да се тури под крина или под одър? Не затова ли, за да се тури на светилник? Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно; и нищо не е станало, за да бъде скрито, но да излезе наяве. Ако някой има уши да слуша, нека слуша.”
И казваше им: „Обърнете внимание на това, което слушате: с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще се прибави вам, които слушате. Защото, който има, нему ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, що има.”

Това е слово Господне.