3NZ05.1

Петък – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Издържахте голяма борба.
И тъй, не напущайте вашето дръзновение.
Четене от посланието до евреите. 10,32-39
Братя,
Припомняйте си предишните ваши дни, когато, след като се просветихте, издържахте голяма борба на страдания, ту като сами, всред хули и скърби бивахте излагани на позор, ту като ставахте съучастници на ония, които също тъй страдаха. Защото и към моите вериги бяхте състрадателни и разграбването на вашия имот с радост посрещахте, знаейки, че имате за себе си на небесата по-добър и траен имот.
И тъй, не напущайте вашето дръзновение, за което има голяма награда. Търпение ви трябва, та, след като изпълните Божията воля, да получите обещаното. Защото още малко, твърде малко, и „Идещият ще дойде и няма да се забави. А праведният чрез вяра ще бъде жив; ако пък се отклони, душата Ми няма да благоволи към него.”
Ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват за спасение на душата.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 36,5-6.23-24.39-40 (О: 39а)
От Господа е спасението на праведниците.
Уповавай се на Господа и върши добро; живей на земята и пази истината.
Утешавай се с Господа и Той ще изпълни желанието на сърцето ти.
От Господа е спасението на праведниците.
 Предай пътя си на Господа и Нему се уповавай, и Той ще извърши, и ще изведе като светлина твоята правда, и твоята справедливост -като планина.
От Господа е спасението на праведниците.
Господ укрепи стъпките на такъв човек и благоволи към неговите пътища;
кога да падне, не пада, защото Господ го поддържа за ръка.
От Господа е спасението на праведниците.
От Господа е спасението на праведниците, Той е тям защита в скръбно
време. И ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото на Него се уповават.
От Господа е спасението на праведниците.
АЛИЛУЯ       Срв.Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си, Отче, Господарю на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Хвърли семе и спи,
и как расте семето, той не знае.
Четене от светото Евангелие според Марко.        4,26-34
В онова време:
Казваше Исус на народа:
„Царството Божие прилича, както кога човек хвърли семе в земята, и спи, и става нощя и дене; а как пониква и расте семето, той не знае. Защото земята сама по себе си ражда първом злак, после клас, след туй пълно зърно в класа. А когато узрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жетва.”
И казваше: „На какво да оприличим царството Божие, или с каква притча да го изобразим? То е като синапово зърно, което, кога се посее в земята, е най-малко от всички семена земни; а кога се посее, пониква и става по-голямо от всички злакове, и пуска големи клони, тъй че под сянката му могат да се подсланят птиците небесни.”
И с много такива притчи им проповядваше словото, според както можеха да слушат; без притчи не им говореше, а на учениците Си разясняваше насаме всичко.
Това е слово Господне.